Lyssna

EU söker experter inom transportfrågor

Har du jobbat med transportfrågor? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? EU söker nu handläggare inom transportområdet. Ansökan är öppen från och med 5 oktober till och med 5 december 2023.

Trafikplats med grönområde.

EU söker högkvalificerade engelsk-, spansk-, litauisk-, nederländsk-, portugisisk- och slovakiskspråkiga juristlingvister. Rekryterade tjänstemän (lönegrad AD 7) kommer främst att arbeta vid EU-domstolen i Luxemburg.

Vad du kommer att göra

Som handläggare på transportområdet kommer dina huvuduppgifter att vara utveckling av ny transportpolitik och ny transportlagstiftning, samt genomförande, övervakning och utvärdering av befintlig politik och lagstiftning på området. Du kommer också att arbeta med samordning, förhandling och representation, även på internationell nivå, på transportområdet.

I arbetsuppgifterna ingår även att göra politiska/strategiska, rättsliga eller vetenskapliga analyser. Detta innebär kontakter med experter/kommittéer samt omsättning av vetenskapliga och tekniska analyser i relevanta strategiska, rättsliga och/eller operativa åtgärder. Dessutom ansvarar du för att övervaka budgetmässiga och finansiella aspekter samt för att leda projekt inom området.

Behörighetskrav

För att kunna söka måste du

  • vara EU-medborgare
  • ha fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Ett av språken måste vara engelska.

Dessutom krävs

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom juridik, ekonomi, ingenjörsvetenskap, transport, logistik eller statsvetenskap, och därefter minst sju års relevant yrkeserfarenhet,

eller

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom juridik, ekonomi, ingenjörsvetenskap, transport, logistik eller statsvetenskap, och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet,

eller

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom ett annat område än de som anges ovan, och därefter minst nio års relevant yrkeserfarenhet.

Mer information

Mer om krav på utbildning, urvalskriterier och hur du söker:

Handläggare inom området transport, Epso:s webbplats

Ansökningsperiod

Du kan ansöka från och med den 5 oktober 2023 fram till den 5 december 2023 klockan 12:00 (centraleuropeisk tid).

Få inspiration och svar på dina frågor

Mona Björklund, direktör vid Generaldirektoratet för transport och rörlighet (GD Move), Europeiska kommissionen, berättar om GD Move och om vilka arbetsuppgifter man kan arbetar med som handläggare inom transport.  Titta på inspelningen

Urvalsprocessen

Får att få mer information om urvalsprocessen läs igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov: Handläggare inom området transport, Epso:s webbplatsEPSO process utlysning och rekrytering hanläggare inom transportområden december 2023

Tränings- och coachningsstöd

Universitets- och högskolerådet erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Information om kommande träningstillfällen: Aktiviteter och webbinarier för dig som vill göra en EU-karriär

Vi rekommenderar att du använder följande resurser när du förbereder dig inför samtliga prov:

Mer om EU:s arbete med transportfrågor

  1. Säker, hållbar och uppkopplad transport, EU-kommissionens webbplats
  2. Transportfrågor på Europeiska rådets och Europeiska unionens råds webbplats 
  3. Transportfrågor - teman, EU-kommissionens webbplats
  4. Transportfrågor, Europaparlamentets webbplats
  5. Generaldirektoratet för transport och rörlighet (GD MOVE)

EU som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en kunskapsdriven miljö där du har en mängd möjligheter att utvecklas, både professionellt och som person. Här arbetar internationella team bestående av personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer: policy för lika möjligheter, mångfald och inkludering, Epso:s webbplats.

EU:s institutioner och organ, EU-kommissionens webbplats

Frågor?

Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor. Skicka dina frågor via concours@uhr.se.

Senast uppdaterad: 7 november 2023