Lyssna

Skolambassadör för EU

Är du lärare och undervisar på en högstadieskola, gymnasieskola, folkhögskola eller inom vuxenutbildning? Vill du utveckla arbetet med EU-frågor i din skola eller utbildningsorganisation? Då ska du gå fortbildningen till skolambassadör för EU.

Skolambassadör för EU är en fortbildning som Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför på uppdrag av Regeringskansliet tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets kontor i Sverige. Målgruppen för utbildningen är lärare.

Skol- och verksamhetsutveckling

Syftet med fortbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor och ge dig som skolambassadör kunskap och verktyg att inspirera och stödja dina kollegor till att genomföra pedagogiska insatser för att öka intresset och kunskapen för EU-frågor i din skola. Utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla din egen undervisning.

Fortbildningens upplägg

Fortbildningen är kostnadsfri och omfattar bland annat en studieresa till Bryssel men också moment som projektkunskap, EU-kunskap och en fördjupning i vilka möjligheter till europeiskt samarbete som finns i programmet Erasmus+.

En gång per år, i oktober, genomförs en nätverkskonferens i Stockholm för alla skolambassadörer. Nätverkskonferensen är ett tillfälle för gamla och nya skolambassadörer att utbyta erfarenheter med varandra och att uppdatera sina kunskaper om europeiska frågor.

Skolledarens engagemang

Fortbildningen till skolambassadör ska bidra till utveckling av EU-kunskap på skolan. Din skolledare behöver vara engagerad i och införstådd med detta, vilket också ska förtydligas i ett rekommendationsbrev som bifogas i ansökan. Skolledaren förväntas också delta under utbildningens inledande webbinarium samt i en kortare studieresa till Bryssel.

Ansökan

Ansökningsomgången för 2024 är stängd. Ansökan för 2025 öppnar under hösten 2024.

Länk till mer information om Skolambassadör för EU

Mejladress: skolambassadorer@uhr.se

Senast uppdaterad: 14 november 2023