Logga in - NARIC-portal för erkännande av utländsk utbildning

NARIC-portal för erkännande av utländsk utbildning

Välkommen till ENIC-NARIC Sveriges medlemsforum som kan utgöra ett stöd för dig som arbetar med erkännande av utländsk utbildning. Forumet är till för dig som arbetar vid exempelvis universitet och högskolor i Sverige samt för dig som arbetar med nyanlända asylsökande vid exempelvis Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller vid Sveriges kommuner. Forumet riktar sig även till dig som arbetsgivare och som arbetar med rekrytering.

Här hittar du bland annat information om:

  • Olika länders utbildningssystem
  • Forum för frågor och svar
  • Tidigare gjorda bedömningar av utbildningar från olika länder
  • ENIC-NARIC Sveriges bedömningsmetodik enligt Lissabonkonventionen

Universitets- och högskolerådets avdelning för bedömning av utländsk utbildning är Sveriges ENIC-NARIC kontor. En av våra uppgifter är att informera universitet och högskolor och andra intressenter om utländsk och svensk utbildning.