Topp 20 program med störst konkurrens om platserna VT 2024

Antagning och studier, Statistik
Topp 20 program med störst konkurrens om platserna vårterminen 2024 (VT24).

Program med störst konkurrens om platser VT 2024

Program
Universitet/högskola
Anmälningskod
Meritvärde för sist
antagen
Läkarprogrammet Karolinska institutet KI-42002 21.98
Läkarprogrammet Lunds universitet LU-81502 21.88
Läkarprogrammet Uppsala universitet UU-P8200 21.70
Psykologprogrammet Lunds universitet LU-81402 21.56
Psykologprogrammet Uppsala universitet UU-P7550 21.45
Läkarprogrammet Göteborgs universitet GU-2G02A 21.41
Juristprogrammet Lunds universitet LU-81300 21.30
Psykologprogrammet Göteborgs universitet GU-2G74A 21.25
Läkarprogrammet Linköpings universitet LIU-50313 21.20
Läkarprogrammet Örebro universitet ORU-89302 21.15
Psykologprogrammet Stockholms universitet SU-36100 21.04
Läkarprogrammet Umeå universitet UMU-P1309 21.00
Psykologprogrammet Örebro universitet ORU-39306 20.89
Juristprogrammet Uppsala universitet UU-P7800 20.63
Tandläkarprogrammet Göteborgs universitet GU-2G02B 20.54
Psykologprogrammet Umeå universitet UMU-P1209 20.52
Tandläkarprogrammet Umeå universitet UMU-P1403 20.10
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet UU-P7100 20.05
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet UU-P7300 19.95
Biblioteks- och informationsvetenskap, distans Linnéuniversitetet LNU-G0126 19.94

Senast uppdaterad: 21 december 2023