آموزش، تبادل دانشجو و توسعه - برای همۀ افرادی که می خواهند ادامۀ تحصیل بدهند

شورای دانشگاهها و مدارس عالی یک ادارۀ دولتی دارای مأموریت گسترده در زمینۀ آموزش است. دفاتر ما در استکهلم و ویسبی قرار دارند.

موارد زیر جزء وظایف ما هستند:

 • هماهنگی امور پذیرش به دانشگاهها و مدارس عالی.
 • ارائۀ امکانات برای تبادلات بین المللی، گسترش مهارتها و شایستگی ها و کارآموزی در خارج از کشور.
 • ارائه حمایت و اطلاعات به همۀ افرادی که می خواهند در دانشگاهها و مدارس عالی به تحصیل ادامه دهند.
 • اداره و توسعۀ سیستم فنآوری اطلاعاتی (IT)بنابر مأموریت از سوی دانشگاهها و مدارس عالی.
 • ارزشیابی تحصیلات و مدارک تحصیلی خارجی به این منظور که افراد دارای مدارک تحصیلی خارجی بتوانند در سوئد کار یا تحصیلات عالی تقاضا کنند.
 • کار در زمینۀ استخدام با طیف گسترده و مبارزه با تبعیض در آموزش عالی.
 • داشتن مسئولیت آزمون آموزش عالی.

پذیرش دانشجو در آموزش عالی

امور پذیرش اغلب رشته های دانشگاهی در سوئد بر عُهدۀ ماست. روش سادۀ تقاضای پذیرش از طریق وبسایت ما Antagning.se و Universityadmissions.seاست. ما همچنین به افرادی که متقاضی تحصیل هستند اطلاعات و حمایت ارائه می کنیم.

ما همچنین آئیننامه های ورود به آموزش عالی را نیز تدوین می کنیم.

یکی دیگر از وظایف ما تهیۀ آمار و تحلیل امور مربوط به پذیرش هاست.

آزمون آموزش عالی

آزمون آموزش عالی را که هرساله 150000 در آن شرکت می کنند، ما برگزار می کنیم. ما همچنین مسئولیت برگزاری این آزمون در خارج از کشور، که شما می توانید در برخی از کشورها، در درجۀ نخست در اروپا انجام دهید را نیز بر عُُهده داریم. تقاضای ثبت نام در آزمون را ما دریافت و بررسی کرده و در مورد نتایج آن تصمیم گیری می کنیم.

اطلاعات در مورد آموزش عالی

ارائه اطلاعات و ایجاد انگیزش در مورد تحصیلات عالی، طوری که متقاضی ورود به دانشگاه بتواند یک انتخاب با تفکر کامل انجام دهد نیز یکی دیگر از وظایف مهم ما محسوب می شود.  وبسایت Studera.nu کانال اصلی ما برای دانشجویان آینده است.

ما همچنین با راهنمایان تحصیلی و حرفه ای نیز همکاری می کنیم که اطلاعات لازم در این مورد در وبسایت Uhr.se وجوددارد.

افزایش تنوع انواع، تساوی حق و حقوق و استخدام با طیف گسترده در آموزش عالی

یکی دیگر از مأموریت های ما حمایت از دانشگاهها و مدارس عالی در کار آنها برای افزایش تنوع انواع و ممانعت از تبعیض برای همگان است.  ما اینکار را در درجۀ نخست از طریق پیگیری و تحلیل انجام می دهیم، ولی کنفرانس و دوره های آموزشی نیز برگزار می کنیم.

ارزشیابی تحصیلات و مدارک تحصیلی خارجی

 برای آنکه افراد دارای مدارک تحصیلی خارجی بتوانند در سوئد کار یا تحصیلات عالی تقاضا کنند، ما تحصیلات دبیرستانی، فوق دیپلم و دانشگاهی آنان را ارزشیابی کرده و با مدارک تحصیلی سوئد مقایسه می کنیم. مبنای قضاوت های ما توافق های بین المللی هستند.

برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود از خدمات اینترنتی ما که به زبان های انگلیسی و سوئدی وجود دارد، استفاده کنید.

ما همچنین در مورد رشته های تحصیلی خارجی در سوئد و رشته های تحصیلی سوئدی در خارج از کشور نیز اطلاع رسانی می کنیم.

در مورد ارزشیابی تحصیلات و مدارک خارجی می توانید مطالب بیشتری به زبان های انگلیسی و سوئدی در وبگاه ما بخوانید.

همکاری ها و تبادلات بین المللی

ما برای افزایش کیفیت آموزش در سوئد از طریق ایجاد شرایط و امکانات مطلوب برای شرکت در تبادلات و همکاریهای بین المللی کار می کنیم. از طریق برنامه های ما بطور مثال مدارس، دانشگاهها و مدارس عالی، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و آموزش بزرگسالان برای پروژه های همکاری با سایر کشورها کمک مالی دریافت می کنند. آموزگاران، دانشجویان و محصلان مثال برای گروههایی هستند که می توانند در تبادلات شرکت کنند.

ما همچنین امکان خدمت تبادلی برای کارکنان دولتی را فراهم کرده و کار و کارآموزی در انستیتوهای اتحادیه اروپا را آماده سازی می کنیم.

ما همچنین در مورد شرایط کار در مشاغل طبقه بندی شده در اتحادیه اروپا نیز اطلاع رسانی می کنیم.

مطالب بیشتر در مورد امکانات تبادلات بین المللی را در وبسایت Utbyten.se بخوانید.

برای دانشجویان یا دانشجویان آینده اطلاعات در مورد امکان تحصیل یا کارآکوزی در خارج از کشور در وبسایت Studera.nuوجود دارد.

اداره و پشتیبانی سیستم

ما چندین سیستم فنآوری اطلاعاتی بزرگ اداری را که در سراسر بخش آموزش بکار می روند را اداره و گسترش داده و مسئولیت راه اندازی و نگهداری آنها را بر عُهده داریم. بزرگترین این سیستم ها سیستم پذیرش سراسری (NyA)است که هرساله 800000 تقاضا برای آموزش عالی را داده پردازی می کند. 

مخاطب ها و ذینفع ها

مخاطب ها و ذینفع های ما عبارتند از:

 • دانشگاهها و مدارس عالی سوئد
 • افرادی که در مورد آموزش عالی در سوئد جویای اطلاعات هستند یا می خواهند در یک رشتۀ دانشگاهی در سوئد پذیرش بگیرند.
 • افرادی که دارای تحصیلات خارج از کشور هستند و می خواهند آنرا در سوئد ارزشیابی کنند.
 • افرادی که مایل هستند در انستیتوهای اتحادیه اروپا کار کنند.
 • افرادی که می خواهند در آزمون آموزش عالی شرکت کنند.
 • راهنمایان شغلی و حرفه ای در مدارس و مدارس عالی
 • ادارات آموزشی و سایر ادارات مربوطه در سوئد و خارج از کشور (بطور مثال در اتحادیه اروپا)
 • کودکستانها، مدارس، مدارس عالی و دانشگاهها، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، شرکتها، سازمانها و سایر دست اندرکاران بخش آموزشی که می خواهند در همکاریها و تبادلات بین المللی مختلف شرکت کنند.

مأموریت دهنده

ما یک ادارۀ دولتی تحت پوشش دولت هستیم، به این مفهوم که مأموریت دهندۀ اصلی ما دولت است. این مأموریت های دولتی در دستورالعمل اداری ما، در تنظیمنامۀ سالانه دولت و در سایر تصمیمات دولت وجود دارند.

ما برای دانشگاهها و مدارس عالی سوئد و همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای نخست وزرای اسکاندیناوی نیز مأموریت انجام می دهیم.

مشخصات تماس

تلفن

تلفن: +46 (0)10-470 03 00

ساعات کار مرکز تلفن

دوشنبه تا پنجشنبه از 8/30 صبح تا 16/30 بعدازظهر، جمعه ها از 8/30 صبح تا 16 بعدازظهر.

مرکز تلفن از ساعت 12:00 تا 13:00 برای نهار تعطیل است.

فاکس: +46 (0)10-470 03 01

ایمیل

ایمیل به همکاران شاغل در در دانشگاهها و مدارس عالی: fornamn.efternamn(at)uhr.se

ایمیل به اداره: registrator(at)uhr.se

آدرس پستی

Universitets- och högskolerådet

Box 45093

104 30 Stockholm

آدرس مراجعه Wallingatan 2, Stockholm

دفتر ما در ویسبی:

Box 1413

621 25 Visby

آدرس مراجعه Artillerigatan 33 A, Visby

آدرس ارسال فاکتور

Universitets- och högskolerådet

شماره ارجاع: XXXX*

FE 92

838 73 FRÖSÖN

* شماره ارجاع فرد تماس در شورای دانشگاهها و مدارس عالی(UHR)

شماره ثبت سازمان: 202100-6487

:آخرین آپدیت 21 مه 2024