Lyssna

När dokumentation saknas

Det är inte helt ovanligt att den som flytt sitt hemland saknar dokumentation över tidigare studier. Det finns olika vägar att gå för att ändå kunna fortsätta studera eller arbeta i Sverige.

Grundläggande behörighet utifrån högskolestudier

Den som saknar dokumentation över sin gymnasieutbildning, men har dokument som styrker högskoleutbildning, har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier.

Behörighet genom akademiska meriter i utländska bedömningshandboken

Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund

UHR kan i vissa fall bedöma utländsk utbildning trots att inte alla dokument finns att tillgå. Detta gäller bara eftergymnasial utbildning. Beskrivningen utgår från personens egna uppgifter och UHR:s referensmaterial.

Bedömning utan dokument på uhr.se

Reell kompetens

Saknar individen dokumentation över sin utbildningsbakgrund kan han eller hon ansöka om prövning av reell kompetens. 

En annan väg, på Antagning.se

Senast uppdaterad: 8 februari 2024