Matematik för grundläggande behörighet

Behörighetskravet i matematik infördes för gymnasieutbildningar tidigast utfärdade 1 januari 2010. De flesta sökande med utländsk utbildningsbakgrund har ämnet och nivån i sin examen eller motsvarande.

Skiljelinjen för behörighetskravet är 1 januari 2010

I och med att kravet för grundläggande behörighet för den svenska gymnasieutbildningen skärptes 1 januari 2010 med krav på godkänt betyg i Matematik A/Matematik 1 infördes motsvarande krav för sökande med utländsk gymnasieutbildning som gick ut gymnasiet det året eller senare.

Det här innebär att den som avslutat en utländsk gymnasieutbildning 1 januari 2010 och därefter, måste kunna visa kunskaper som motsvarar Matematik 1 för att bli grundläggande behörig.

Tips: De flesta sökande uppfyller kravet för Matematik 1 genom sin utländska gymnasieutbildning.

Högre nivåer ger grundläggande behörighet i matematik

Den som har fått en motsvarandebedömning i exempelvis Matematik 4 uppfyller också kravet i Matematik 1 och behöver inte komplettera med underliggande nivåer.

Senast uppdaterad: 13 april 2021