Studier och praktik inom program

Den som vill studera utomlands gör klokt i att först undersöka om det går att göra det inom ramen för ett offentligt finansierat program – det är oftast enklare och mer lönsamt.

Inom ett programutbyte kan man få stöd med praktiska frågor runt ansökan och bostad, och det man läser kan för det mesta tillgodoräknas inom ramen för den utbildning man går. Dessutom slipper man dyra terminsavgifter och kan få stipendium utöver studiemedlen från CSN. 

Tänk på: De som studerar utomlands på egen hand som ”free-movers” har en betydligt högre genomsnittlig studieskuld än de som studerat utomlands inom ramen för ett utbytesprogram visar statistik från CSN.

Skolor och lärosäten fördelar medel

En stor del av medlen för programstudier fördelas av UHR. 

Tips. En del av stipendierna kan man söka direkt som individ, men i de allra flesta fall söker eleven/studenten via sin skola eller sitt lärosäte. 

För att kunna delta behöver man alltså vara student vid en högskola eller elev i en grundskola eller på ett gymnasium som sökt medel för att kunna erbjuda utbyte för sina elever.

Studera utomlands med funktionsvariation 

Den som redan är student vid en högskola i Sverige gör klokt i att välja något av högskolans utbytesprogram. Då är man fortfarande inskriven på hemuniversitetet, som kan ansvara för att man får det pedagogiska stöd som erbjuds vid hemlärosätet också vid ett utbyte. Dessutom har de internationella koordinatorerna upparbetade kontakter och kan därför, tillsammans med det utländska universitetet, lägga upp en plan för studierna.

Vid många universitet och högskolor i Sverige finns det också en samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter eller upplever funktionshinder i studiesituationen. Med samordnaren kan man diskutera möjligheterna till särskilt stöd under studierna utomlands.

Studera med funktionsnedsättning, på Studera.nu

Översikt över program

Här presenterar vi flera olika program som inkluderar en utlandsvistelse. Det finns mer information om alla programmen på UHR:s webbplats Utbyten.se. Syftet här är att ge en översikt.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023