Lyssna

Multiculturalism, learning and work mobility

Daniel Hailemariam, konsult inom studie- och yrkesvägledning, reste till Estland och fick en inblick i deras arbete med “mobility”. Där ingår bland annat att uppmuntra studerande och arbetande personer att komma till Estland och att ge dem en bra start med service under ett tak, och etableringsinsatser i form av språkkurser och matlagningsträffar. 

De allra flesta som kommer till Estland kommer frivilligt, för att studera eller för att arbeta. Det kan också vara återvändande estländare som har bott i utlandet under många år, vilket gör att verksamheten inte handlar så mycket om integration utan mer om etablering. De behöver inte brottas med utmaningar som är kopplade till att arbeta med flyktingar och asylsökande. 

Välkomstcenter i Tallinn och Tartu universitet

I Tallinn var vi på Euroguidance kontor och fick information om hur vägledning fungerar för målgruppen. Vi besökte också International House och Unemployment Insurance Fund (PES) där vi fick mer information om bland annat hur deras arbetslöshetsförsäkring fungerar. Det var intressanta diskussioner när vi började jämföra hur olika länder hanterar arbetslösa.

I Tartu besökte jag ett ”Welcome Center”. Det är en verksamhet som erbjuder information till personer som har flyttat till Estland. Syftet med verksamheten är att erbjuda all information som en person behöver inför livet i Estland. Individen ska inte behöva gå till flera myndigheter utan kan här på ett ställe få både information och service. I samma lokaler finns även Estniska för invandrare vilket jag också besökte där nya invånare lärde sig estniska språket. Centret är en plats för att hjälpa nya invånare att etablera sig och för återvändande medborgare att omorientera sig och hitta sin plats i landet. De kallar centret för ”One stop shopping” (allt under ett tak).

På eftermiddagen var jag och två kollegor på Tartu Universitet som grundades 1632 av Gustav II Adolf av Sverige och är Estlands största universitet. Där besökte vi enheten som ger vägledning och rådgivning för studenter. Vi fick vara med på en workshop på engelska som riktade sig mot utländska studenter på Universitetet. Temat för dagen var att göra en tidslinje över sitt liv och fundera på vilka tidigare erfarenheter kan man ha användning av för att hantera sin situation nu och in i framtiden. 

Behörighetsprov krävs för verksamma studievägledare 

Studie- och yrkesvägledning i Estland är indelade i tre olika delar och professioner: utbildning, vägledning och information. En vägledare har inte alla roller per automatik.

I Estland har de inte en utbildning som leder till studie- och yrkesvägledare. Alla som arbetar som studie- och yrkesvägledare har olika utbildningsbakgrund men är auktoriserade genom att ta ett nationellt lämplighetsprov för att få behörighet för att arbeta som utbildare, informatör eller vägledare. Det finns alltså ett prov för varje gren. Många brukar ta proven för alla tre så att man kan ha ett bredd mandat.

Inspirerande paketering

I Sverige arbetar jag bland annat med individer som är flyktingar i Sverige med de utmaningar som hör till (integration, utanförskap, låg motivation, kulturella skillnader, diskriminering, och så vidare). Verksamheten som vi besökte arbetar mest med personer som har kommit till Estland för att studera och/eller arbeta – alltså frivilliga invandrare. Men jag fastnade för de olika namn de har till sina insatser: ”Baby Steps in Estonia” (en insats för etablering i Estland) eller ”Lets Taste Estonia” (en insats för att skapa kontaktytor för landets medborgare och de nya som kommit till Estland ska umgås genom mat). ”Meet and Greet” (en verksamhet för att mingla). 

Erfarenhetsutbyte och nya vänskaper

Besöket till Tallinn hade flera fördelar. Det som uppskattades främst var att gruppen var lagom stor (10 personer) och att det blev en bra sammanhållning i gruppen. Vi fick träffa kollegor från andra europeiska länder som blir vänner på riktigt. Det är alltid trevligt med erfarenhetsutbyte – att höra hur man bedriver vägledning i andra länder och under vilka förhållanden som de arbetar. Man kan jämföra med hur det är i Sverige och många gånger uppskatta det egna. En annan fördel är att man får kontakter med personer i olika länder som i sin tur kan dela information om att studera i där. Det är ofta som mina elever frågar mig om hur det är att studera i utlandet. Nu har jag personer som jag kan kontakta bland annat Spanien, Tyskland osv.

Våra värdar i Estland ska ha eloge för sitt arbete. De har gjort ett fantastiskt arbete både före och under besöket. Mycket bra information och bra organiserat. Bra balans mellan information, studiebesök och fritid.

Jag rekommenderar fler att delta i ett studiebesök i den här formen. Det är dock viktigt att den som åker behärskar det språk som används på dessa utbyten. Det underlättar för alla parter – arrangörer som deltagare. 

Tack för möjligheten som jag fick! Juni 2022. 

Daniel Hailemariam, konsult inom studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad: 11 april 2023