Green guidance: future careers

Hanna Ahnfors, vägledare vid Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, rapporterar om sin  intensiva och varma vecka i Andalusien där fokus låg på  praktik för elever vid olika yrkesprogram. Besöken på skolor och företag gick under samlingsnamnet Green Guidance.

Veckan bestod av välplanerade studiebesök från morgon till kväll på olika skolor och företag där elever praktiserade, allt under temat Green Guidance.

Intressant och intensivt

Merparten av besöken var på utbildningar med praktiska gymnasieprogram. Det var bland annat på en hotell- och restaurangskola, blivande VVS-are, djurskötare, navigation, marinbiologi och ett projekt i ett naturreservat där man kombinerade att rädda ett häckningsområde för fåglar och saltutvinning genom så kallad Blue Economy och en nationalpark där man jobbade för att bevara deras variant av lodjur. Och allt var goda exempel på temat Green Guidance. Det gällde även de mer teoretiska utbildningarna för högstadieelever. Där arbetade man digitalt tillsammans med en skola i tyska Essen för hur man skulle kunna förbättra turismens påverkan på miljön.

Möjligheter för fler

Besöken väckte många tankar om hur man skulle kunna samarbeta mer just skolor som dessa. Vår skola är mer av en teoretisk skola, även om vi har musikprofil, med SA och NA. Men i utbyten skulle man kunna lägga de mer teoretiska bitarna på det praktiska man ser i de här spanska skolorna. De spanska eleverna skulle stolt kunna visa det arbete de gör. Utbytet skulle kunna ske på både NA och SA och även musiken skulle kunna komma in på exempelvis hotell- och restaurangutbildningen och inom turism.

Ur vägledningssynpunkt tänker jag på att det var bra praktikplatser och att det skulle vara en inspiration om jag jobbade på en skola där eleverna behöver det. Men även den typen av företag skulle kunna vara en samarbetsparter för en mer teoretisk skola, där laborationer och vissa arbetsuppgifter skulle kunna göras där. Och just samarbetet med företagen är det som jag tar med mig som extra värdefullt.

Värdefulla kontakter knöts i gruppen

Studiebesöksgruppen bestod av deltagare från Danmark, Estland, Litauen, Tyskland och Tjeckien, där alla jobbade med vägledning inom gymnasiet, arbetsförmedlingar och universitet. Och den sociala biten med gruppen var, förutom de givande studiebesöken, oerhört givande. Däremot önskade vi alla att det skulle funnits mer tid tillsammans då vi hade kunnat reflektera kring studiebesöken och med varandras hjälp applicera på våra egna arbetsplatser. Schemat med de fullspäckade dagarna var för tight för detta.

Och när det gäller nätverkande så känns det som ett mail skulle räcka för att kunna få till en utbyte. Alla kändes positivt inställda och tillmötesgående, och det gäller även de ställen vi besökte. De var oerhört stolta över att visa upp sina verksamheter och gjorde det generöst med både tid, personal och gästvänlighet. 

Engelska kommunikationsspråk

Utbildningsdepartementet i Andalusien hade verkligen lagt manken till att se till att vi skulle få ut så mycket som möjligt av våra besöksdagar där. När sjukdom eller annat hindrade någon att komma hade de ordnat med ersättare. Bussar var hyrda, lokala restauranger bokade och slutligen även en tolk som var med under hela resan. Och utan tolk hade det inte gått, för det är få som kan engelska på ett sätt som skulle fungera i sammanhang som detta.

En önskan skulle vara att de skulle ansträngt sig mer om att vi skulle få träffa studie- och vägledare från just Spanien. Vi fick träffa en och det utbytet kändes viktigt, så gärna flera sådana. Det förmedlade vi också till dem. Det och att vi skulle få utrymme för reflektioner inom gruppen.

Så mina allra varmaste rekommendationer till den som i framtiden vill hit och besöka denna del av Spanien. Däremot vill jag, på tal om värme, förvarna om att temperaturen var inte under 32 grader en enda dag, utan tvärtom så gick den upp till 39 och det gör det hektiska schemat ännu mer ansträngande. Så går det att lägga besöket på en annan tid på året är det att föredra, för det finns mycket att njuta och lära av ett utbyte som detta!

Hanna Ahnfors, studie- och yrkesvägledare på gymnasiet 

Senast uppdaterad: 2 juni 2023