Försöksverksamhet 2022-23: grundläggande behörighetsprov

Det andra och sista provet inom försöksperioden genomfördes 30 september 2023. De som skrev provet har nu fått sitt resultat. Inga fler provtillfällen är inplanerade.

Försöksverksamheten utvärderad maj 2024

Efter försöksperioden som sträckte sig fram till decemeber 2023 har nu provet utvärderast inför en eventuell förlängning.

Till redovisningen på uhr.se: Nytt prov kan bli samhällseffektivt

Beslut tas av regeringen. 

Provet i siffror

Fler än 1 000 personer har skrivit provet med godkänt resultat. 

Behörighetsprovet i siffror

Primär målgrupp 

Provet vände sig till personer som som saknar grundläggande behörighet och som skaffat sig bred kompetens via en längre anställning, egen verksamhet, föreningsliv, fortbildning i tjänsten eller annan professionell erfarenhet och som planerar att läsa på högskolan. 

Här ingår individer som planerar att ansöka om prövning av reell kompetens. 

Åldersgränsen för att få skriva provet har varit 24 år. 

Inget meritvärde

Inskrivna elever vid vuxenutbildningen med kort väg till avslutad gymnasieutbildning bör uppmuntras att slutföra studierna istället för att skriva provet, eftersom det inte ger något meritvärde.

Bra att veta: Den som fått godkänt resultat på behörighetsprovet och som söker till utbildningar där det råder konkurrens om platserna behöver även göra högskoleprovet för att kunna delta i urvalet.  

Samlad kompetens prövas

För att nå godkänt resultat ska man ha med sig en samlad kompetens som motsvarar grundläggande behörighet i svenska, engelska och matematik, men också andra kompetenser som problemlösningsförmåga och ett vetenskapligt förhållningssätt. En utförlig beskrivning av kompetenserna finns i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (ändring av 2013:1).

Nödvändiga kompetenser, UHRFS 2021:4

Provet ger varken meritvärde eller särskild behörighet

Behörighetsprovet prövar enbart den grundläggande behörigheten till högskolan. I motsats till högskoleprovet ger det inget meritvärde: 

Prov  GBP  HP 
Åldersgräns  24 år  18 år 
Ger grundläggande behörighet  Ja  Nej 
Ger särskild behörighet  Nej  Nej 
Meritvärdesgrundande Nej  Ja 
Nedre gräns för godkänt  Ja  Nej
Kan skrivas flera ggr

Ja, vid ej godkänt 

(försöksperiod t o m 2023) 

Ja 

Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger individen möjlighet att söka till ett stort antal kurser på högskolan, och till vissa utbildningsprogram där endast grundläggande behörighet krävs. Kurser på distans och deltid kan till exempel utgöra en första insteg till högskolestudier för den som vill karriärväxla över tid.

Informationssida på Studera.nu

De som skrivit provet hösten 2023 når sitt konto via Studera.nu. De kan ladda ner intyg om godkänt resultat från och med december månad. 

Studera.nu/behorighetsprovet

Inga fler prov är inplanerade efter höstens provtillfälle 30 september. UHR kommer att uppdatera informationen på Studera.nu så snart vi vet hur fortsättningen ser ut. 

 

Försöksperioden avslutas i och med utgången av 2023. Inga fler prov är inplanerade. Regeringen kommer att ta ställning till en eventuell fortsättning utifrån den utvärdering som UHR gör tillsammans med Göteborgs universitet. 

Nej, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att ansöka om en bedömning av reell kompetens på universitet och högskolor. En sökande kan både göra det grundläggande behörighetsprovet och ansöka om en bedömning av sin reella kompetens.

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Ett godkänt provresultat från försöksverksamheten gäller tills vidare. 

Senast uppdaterad: 5 juni 2024