Lyssna

Kompetensutveckling

Några av UHR:s program för internationellt utbyte erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för vägledare och annan personal inom utbildningsområdet.

Inom Erasmus+ räknas vägledare till "personal" som kan ingå i ett  mobilitetsprojekt och bland de organisationer som är behöriga att ansöka om medel ingår de som erbjuder studie- och yrkesvägledning. 

Gå en kurs

Inom Erasmus+ mobilitetsprojekt, som utgörs av ett- eller tvååriga projekt, kan en skola eller annan utbildningsorganisation ansöka om medel för att personalen ska kunna delta i kurser eller utbildningar på europeisk nivå. Utbildningarna ska vara genomtänkta med tydlig struktur och metodik och kan sträcka sig från två dagar till två veckor. Som svensk deltagare följer man den tillsammans med kollegor från andra länder.

De utbildningstillfällen som kan komma ifråga måste på ett tydligt sätt svara mot befintliga personalutvecklingsbehov och man ska kunna visa att fortbildningen följer den egna verksamhetens strategi för att modernisera och internationalisera verksamheten. Man ska även se till att lärandemålen sprids och används inom organisationen efteråt. 

Praktisera genom job-shadowing

”Jobbskuggning” innebär ett slags praktiktjänstgöring där man auskulterar hos en kollega i ett annat land genom att arbeta parallellt med denna och följa med på allt han eller hon gör. En jobbskuggningsperiod kan vara mellan två dagar och två veckor inom ramen för ett Erasmus+ mobilitetsprojekt.

För personal inom skola, vuxenutbildning och högre utbildning kan jobbskuggningen genomföras hos motsvarande utbildningsinstans eller hos en annan relevant organisation. Inom yrkesutbildning kan man även praktisera inom ett företag.

Erasmus+ mobilitet för verksamma inom skola, på Utbyten.se

Erasmus+ mobilitet för verksamma inom vuxenutbildning, på Utbyten.se

Erasmus+ mobilitet för organisationer inom yrkesutbildning, på Utbyten.se

Erasmus+ mobilitet för högre utbildning, på Utbyten.se

Åk på studiebesök

Inom programmet ACADEMIA kan du som vägledare delta i studiebesök vid olika datum i olika länder. Studiebesöken varar normalt en vecka och man deltar tillsammans med kollegor från andra länder i Europa.

Euroguidancenätverket informerar om kommande tider och platser

Euroguidance Sweden samarbetar med Sveriges vägledarförening för att du som vägledare ska kunna delta i Academia-besöken. Ta del av tidigare deltagares rapporter för inspiration:

Reseberättelser stipendiater 

Gå vår distanskurs i Ivägledning 

Ta del av upplägg och anmälan

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021