Urvalsgrupper för sökande med utländsk gymnasieutbildning

Sökande med utländska gymnasiebetyg deltar i betygsgrupp BI och/eller BII, i antagningen till högskolestudier.

Betygsgrupp I, med kompletteringar för grundläggande behörighet 

Den som har kompletterat för att bli grundläggande behörig deltar i betygsgrupp I, förkortat BI. Den brukar också kallas direktgruppen.

Tänk på. För sökande med IB-betyg finns särskilda urvalsregler.

International Baccalaureate, meritvärdering

Betygsgrupp II, med övriga kompletteringar

Den som också läst andra kurser än de som krävs för grundläggande behörighet deltar i betygsgrupp II, förkortat BII. Även kallad kompletteringsgruppen.

Fler urvalsgrupper möjliga  

Den som har en utländsk gymnasieutbildning kan delta i flera urvalsgrupper. Sökande som gått en folkhögskoleutbildning och fått ett studieomdöme, kommer att också kunna delta i folkhögskolegruppen, BF.

Den som gjort högskoleprovet och är behörig till sökta utbildningar, deltar i provurvalet, HP. 

Det viktigaste om högskoleprovet på Studera.nu

Senast uppdaterad: 26 mars 2024