Meritpoäng för matematik i slutbetyg

Sökande med slutbetyg brukar undra varför de inte får meritpoäng för kurser de kompletterat med i matematik. Här förklarar vi varför.

Skolformen styr 

Huvudregeln är att meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller utifrån den aktuella skolformen (slutbetyg, gymnasieexamen med fl). När en sökande med slutbetyg kompletterat med Gy11/Vux12-kurser omvandlas de till motsvarande kurs i det äldre systemet. 

Exempel 1. 
Till de utbildningar där det särskilda behörighetskravet är Matematik 3c/Matematik D ges inga meritpoäng för Matematik 4 om man har ett slutbetyg och har kompletterat med Matematik 4.

Anledningen till det är att Matematik 4 omvandlas till slutbetygets kursnivå Matematik D, vilket i detta fall är behörighetskravet och alltså inte kan ge meritpoäng.

Behörighetskrav                Komplettering Vux12 Motsvarande nivå slutbetyg
Matematik 3c/
Matematik  D
Matematik 4 Matematik D 

Exempel 2. 
Samma princip gäller även de fall där Matematik 4/Matematik E är ett särskilt behörighetskrav. Har man ett slutbetyg och har kompletterat med Matematik 5 så omvandlas Matematik 5 till Matematik E och ger därför inga meritpoäng.

Behörighetskrav                Komplettering Vux12 Motsvarande nivå slutbetyg
Matematik 4/
Matematik E
Matematik 5 Matematik E

Tänk på. Det här gäller också om Matematik 4 alt. Matematik 5 redan finns med i slutbetyget; det behöver inte bara vara en komplettering. 

Inga meritpoäng för matematik-specialisering

De som har ett slutbetyg kan inte heller få meritpoäng för matematik-specialisering. Det är endast de med gymnasieexamen som kan få meritpoäng för de kurserna eftersom meritpoängsregeln endast gäller de med examen.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022