Lyssna

Särskild behörighet

Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från examen utfärdad från och med 2021 framgår av tabellerna i bedömningshandboken. Där finns också information om äldre IB-examina. För sökande finns information på Antagning.se.

Särskild behörighet från IB-examen 2021 och framåt

Dokumentation och särskild behörighet i utländska bedömningshandboken

Hänvisa elever till information om särskild behörighet, på Antagning.se

Undantag från betygskravet 4

Betyg 3 i följande ämnen på Higher Level: Biology, Chemistry och Physics 

Undantag från betygskrav 4 men sänkt nivå

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation HL och Mathematics: analysis and approaches HL ger Matematik 4.

Betyg 3 i Mathematics: analysis and approaches SL ger Matematik 3c.

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation SL ger Matematik 2a.

Komplettering för särskild behörighet

Sökande med en IB-examen kan komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. 

Tips. Den som har betyg i kurs från sitt första gymnasieår, så kallad Pre-IB/Pre-DP, kan också få tillgodoräkna sig kursen för särskild behörighet. 

Senast uppdaterad: 14 juli 2022