Slutbetyg utfärdade 2010 och senare

När du ska planera studier tillsammans med en sökande som har ett slutbetyg, är det viktigt att veta NÄR betyget är utfärdat. Det finns nämligen en del skillnader mellan de båda grupperna, framför allt vad gäller kraven för grundläggande behörighet och hur meritvärderingen går till.

Några skillnader mellan slutbetyg utfärdade före respektive efter 31 december 2009

Omfattning för grundläggande behörighet

Tänk på. För gruppen med betyg utfärdade 2010 och senare krävs minst fullständig omfattning för att ge grundläggande behörighet.

Före 2010 kunde slutbetygen med reducerad omfattning uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Idrott och hälsa

Tänk på. För slutbetyg utfärdade 2010 och senare, räknas betyget i Idrott och hälsa alltid med – även om det sänker.

För slutbetyg utfärdade före 2010 räknas betyg i Idrott och hälsa med, om kursen krävs för behörighet eller höjer.

Inga tilläggskompletteringar

Sökande med slutbetyg utfärdade 2010 och senare kan inte tilläggskomplettera.

Kompletteringsregler och exempel

Informationen bygger på de vanligaste frågorna och missförstånden för slutbetyg och kompletteringar.

Tips. Gäller det slutbetyg utan kompletteringar, beskrivs kraven för sökande på Antagning.se och mer fördjupat i bedömningshandboken. 

Kompletteringar med Gy11/Vux12-kurser

Sökande med slutbetyg utfärdade 2010 och senare kan komplettera med Gy/Vux12-kurser för att: 

  • styrka grundläggande behörighet
  • styrka särskild behörighet
  • som utbyteskomplettering
  • som meritpoängskomplettering

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023