Meritpoäng för Gy11-kurser

Den som kompletterar med Gy11-kurser för ett samlat betygsdokument, får meritpoäng enligt det tidigare systemet. Här framgår vilka Gy11-kurser som motsvarar vad och vilken meritpoäng den sökande får i moderna språk, engelska respektive matematik.

För sökande som har samlat betygsdokument och kompletterar med Gy11/Vux12-kurser för meritpoäng gäller äldre bestämmelser. Något som ofta missförstås av sökande med äldre betyg som läser information för gymnasieexamen. Meritvärderingsreglerna skiljer sig alltså åt mellan de olika betygstyperna. 

Tänk på. Den nya kursen räknas som motsvarande äldre kurs och betygsvärdet räknas inte med i jämförelsetalet. 

Den sökande får tillgodoräkna meritpoäng för underliggande kurser även om kursen inte styrkts. En Gy11/Vux12-kurs kan aldrig ge meritpoäng som områdeskurs. 

Tänk på. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng. 

Meritpoäng för moderna språk, max 1,5 poäng

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs Meritpoäng
 Moderna språk 3  Moderna språk steg 3  0,5
 Moderna språk 4  Moderna språk steg 4*  0,5
Moderna språk 5 alt språk 2 eller högre i ytterligare ett språk   Moderna språk steg 5 alt steg 2 eller högre i ytterligare ett språk**  0,5

* Gäller om sökande uppnått 1,0 från språk 1, men inte fått 1, 5 meritpoäng
** Till utbildning som har steg 3 som särskilt behörighetskrav ger steg 4 1,0 meritpoäng

Meritpoäng för engelska, max 1,0 poäng

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs Meritpoäng
 Engelska 6  Engelska B  0,5
 Engelska 7  Engelska C (EN1203)  0,5

Meritpoäng för matematik, max 1,0 poäng 

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs Meritpoäng*
Matematik 2 a-c Matematik B 0,5
Matematik 3 b-c Matematik C 0,5
Matematik 4 Matematik D 0,5
Matematik 5 Matematik E 0,5
Matematik specialisering ---- ----

* =0,5 meritpoäng för varje kurs över den nivå som krävs för behörighet, max 1,0 poäng

 

Senast uppdaterad: 20 juli 2022