Komplettera samlat betygsdokument

Den som har ett samlat betygsdokument som ger grundläggande behörighet har möjlighet att komplettera för särskild behörighet och för meritpoäng.

För behörighet

Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet i kraft av ett samlat betygsdokument, kan så här i efterhand komplettera för särskild behörighet, och betyget räknas då med i jämförelsetalet.

För att höja meritvärdet

Sökande med samlat betygsdokument kan också komplettera för meritpoäng, men då medräknas inte betyget i jämförelsetalet. Kursen som ger meritpoäng måste har lästs efter 2010 för att räknas. 

Meritpoäng för Gy11/Vux12-kurser

Inga utbyten eller tillägg

Tänk på 1. Sökande kan inte utbyteskomplettera i det ”virtuella slutbetyget”. Med det menas att om sökande i efterhand skulle få ett högre betyg i exempelvis Matematik A, sker inget utbyte. 

Tänk på 2. Den här gruppen kan inte tilläggskomplettera. 

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021