Lyssna

Meritvärdering av omdöme från folkhögskola

Meritvärdet utgörs av studieomdömet.

Studieomdömet ges på en skala 1-4

Ingen omräkning görs i meritvärderingen alltså. Maximalt värde är 4,0. 

Tänk på. Kompletteringar från vuxenutbildningen påverkar inte meritvärdet. 

Högskoleprovsresultat ökar chansen 

Den som har ett studieomdöme från folkhögskola deltar i  folkhögskolegruppen (BF) i betygsurvalet.

Då antalet platser i varje urvalsgrupp fördelas utifrån antalet sökande med den bakgrunden, får folkhögskolegruppen (med få sökande) ofta få och ibland ingen plats i urvalet till vissa utbildningar. 

Tips. Den som är behörig har alltså allt att vinna på att göra högskoleprovet, eftersom den gruppen tilldelas upp till 1/3 av platserna till varje utbildning. 

Senast uppdaterad: 4 april 2022