Lyssna

Grundläggande behörighet med kurser och arbetslivserfarenhet

Utöver möjligheten att prövas utifrån enhetliga krav som Sveriges universitet och högskolor beslutat om, kan en sökande med utländska meriter ansöka om prövning av reell kompetens för enskilda utbildningar.

Svenska, engelska och matematik som i gymnasiet

En sökande utan formell behörighet kan uppfylla kraven på grundläggande behörighet om hen kan dokumentera kunskaper i svenska, engelska och matematik. De här kraven överensstämmer med kraven på obligatoriska ämnen i gymnasieexamen.

Samhällskunskap och arbetslivserfarenhet 

Utöver kraven i svenska, engelska och matematik krävs också att individen kan styrka kunskaper i samhällskunskap. Dessutom måste individen ha minst tre års arbetslivserfarenhet som hen skaffat sig efter 19 års ålder.

Kravet på arbetslivserfarenhet motiveras utifrån att den här vägen till behörighet inte ska vara en alternativ, snabb väg till högskolestudier vid sidan om gymnasieexamen. 

Kraven i klartext

Sökande som kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna i punktlistan och som arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Tips.  Arbete utanför Sverige räknas också, under förutsättning att den är korrekt dokumenterad.

Kurserna är

Kunskaper i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap kan styrkas med lägst betyg 3 i dessa ämnen eller motsvarande kunskaper.

Tips: Från och med antagning till HT18 godtas exempelvis förberedande kurser från högskola, men också tester i svenska och engelska (TISUS och TOEFL med flera).

Studier vid folkhögskola kan ingå

Motsvarandebedömningar från exempelvis språktester och utländska meriter godtas inte men det går bra att styrka kunskaperna genom kurser eller ämnen lästa på folkhögskola.

Högskoleprovsresultat fördel

Tänk på. För att den som har den här bakgrunden är det särskilt viktigt att göra högskoleprovet. Utan provresultat får sökande inget meritvärde att konkurrera med och riskerar att bli utan plats. 

Prövningen görs i samband med anmälan

Prövningen görs direkt i antagningen, sökande själv behöver bara skicka in sina meriter = kurser och styrka sin arbetslivserfarenhet. Ingen särskild blankett behövs alltså.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023