Universitets- och högskolerådet (UHR) genomförde två grundläggande behörighetsprov 2022–2023 på försök. Om regeringen beslutar att införa provet permanent kan det bli en samhällseffektiv åtgärd, förutsatt att samtliga erfarenheter från försöksverksamheten tas tillvara.

Ett tiotal  vuxna sitter i en aula och lyssnar på instruktioner från en provledare. Foto: Eva Dalin Foto: Eva Dalin

Behörighetsprovet ska underlätta det livslånga lärandet genom att ta tillvara kompetensen hos personer med arbetslivserfarenhet, annan erfarenhet och utbildning. Provet ska pröva kompetenser i svenska och engelska, vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att belysa frågor ur flera perspektiv, lösa problem, dra slutsatser och argumentera för dessa samt övriga kompetenser som krävs för att tillgodogöra sig en högskoleutbildning. Godkänt provresultat ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Ett permanent prov bör på sikt gå att genomföra två gånger per år. Men först krävs det utveckling och UHR föreslår därför till att börja med endast ett provtillfälle om året.

Försöksverksamheten

Försöksverksamheten genomfördes på fem universitet: Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Under försöksverksamheten begränsades antal platser till 1 000 år 2022 och 1 100 år 2023. Av dessa uteblev ca 900 personer. De flesta av de drygt 1 200 som skrev proven år 2022 och 2023 var mellan 24 och 28 år, men det är osäkert hur många som behöver och vill skriva provet om det blir permanent.

Digitalt prov med begränsat antal platser

För att kunna kvalitetssäkra digitaliseringen av provet vill UHR inledningsvis begränsa antalet deltagare till maximalt 4 000 personer.

UHR beräknar de årliga kostnaderna för provutveckling och genomförande kommer att uppgå till cirka 31 miljoner kronor. Den digitala utvecklingen dessförinnan uppskattar UHR till tio miljoner kronor.

Se UHR:s rapport av regeringsuppdraget om uppföljning av försöksverksamhet med behörighetsprov

Se snabbfakta om Grundläggande behörighetsprovet 2022–2023 (Studera.nu)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se