Lyssna

Obrazovanje, razmena i razvoj – za sve koji žele da idu dalje

Savet univerziteta i visokih škola je organ državne uprave sa dužnostima širokog opsega u oblasti obrazovanja. Nalazimo se u gradovima Stockholm i Visby.

Naši zadaci, između ostalog, obuhvataju:

 • Koordiniranje prijemnima na univerzitetima i visokim školama.
 • Ponudu mogućnosti za međunarodne razmene, obuke i prakse u inostranstvu.
 • Pružanje podrške i informacija svima koji žele dalje da studiraju na univerzitetu i visokoj školi.
 • Upravljanje i razvoj IT sistema na nalog univerziteta i visokih škola.
 • Procenu stranih obrazovnih sistema, tako da osobe sa stranim diplomama mogu da se prijave za posao ili više obrazovanje u Švedskoj.
 • Rad na povećanju prijema studenata na visoke škole i borbu protiv diskriminacije u visokom obrazovanju.
 • Odgovornost za polaganje prijemnog ispita za visoke škole.

Prijem na obrazovanje u visokoškolskim ustanovama

Mi smo zaduženi za prijem novih studenata u većini visokoškolskih obrazovnih ustanova u Švedskoj. Zahtev podnosite jednostavno putem naših veb sajtova Antagning.se i Universityadmissions.se. Onima koji žele da se školuju, pružamo informacije i podršku.

Kreiramo i smernice za pristup visokom obrazovanju.

Razvoj statistike i analiza upisa studenata je još jedan od zadataka koje imamo.

Visokoškolski ispit

Mi brinemo o visokoškolskom prijemnom ispitu, koji na godišnjem nivou polaže 150.000 osoba. Takođe, odgovorni smo i za testove u inostranstvu, koje možete polagati i u nekim drugim zemljama, prvenstveno u Evropi. Bavimo se prijavama za polaganje prijemnog testa i odlučujemo o rezultatima.

Informacije o višem obrazovanju

Informisanje i motivisanje za fakultetsko obrazovanje, tako da vi koji želite da se upišete na fakultet napravite dobro promišljen izbor, predstavlja još jedan važan zadatak koji imamo. Veb sajt Studera.nu je naš glavni kanal ka vama kao budućim studentima.

Sarađujemo i sa savetnicima za odabir obrazovanja i profesionalnu orijentaciju, koji za vas mogu pronaći prilagođene informacije na Uhr.se.

Veća raznolikost, jednaka prava i proširen prijem novih studenata u visokoškolske ustanove

Podrška visokim školama u ​​naporima da se poveća raznolikost i da niko ne bude diskriminisan, još je jedan deo naše misije. Mi ovo radimo prvenstveno kroz monitoring i analizu, ali i organizovanje konferencija i treninga.

Procena stranih obrazovnih kvalifikacija

Kako bismo olakšali situaciju onima koji dolaze iz druge zemlje u potrazi za poslom i studiranjem u Švedskoj, procenjujemo vaše srednjoškolsko, poslegimnazijsko i akademsko obrazovanje i poredimo ga sa švedskim diplomama. Naše procene se baziraju na međunarodnim ugovorima.

Da bi vaša inostrana diploma bila procenjena, koristite našu online uslugu, dostupnu na engleskom i na švedskom jeziku.

Takođe pružamo i informacije o stranom školovanju u Švedskoj i o švedskom obrazovanju u inostranstvu.

Pročitajte više o proceni stranog obrazovanja na našem veb sajtu na engleskom i na švedskom jeziku.

Internacionalna saradnja i razmena

Radimo na poboljšanju kvaliteta švedskog obrazovanja pružanjem mogućnosti učestvovanja u međunarodnim razmenama i saradnji. Kroz naše programe, kao što su škole, univerzitet i visoke škole, stručna obrazovanja i obrazovanje odraslih, može se dobiti novčana pomoć za projekte saradnje sa drugim zemljama. Nastavnici, studenti i učenici su primeri grupa koje mogu da učestvuju u razmenama.

Takođe pružamo i priliku razmene usluga za zaposlene u državnoj službi i pripremamo za rad i praksu u institucijama EU.

Pružamo i informacije o uslovima za rad u regulisanim profesijama u EU.

Saznajte više o mogućnostima za međunarodne razmene na našem veb sajtu Samarbete och utbyte.

Ako ste student ili budući student, postoje informacije o mogućnostima za studiranje i praksu u inostranstvu na Studera.nu.

Održavanje sistema i sistemska podrška

Mi smo zaduženi za upravljanje, razvoj, i odgovorni za rad nekoliko velikih administrativnih IT-sistema koji se koriste u celom obrazovnom sektoru. Najveći je nacionalni prijemni sistem (NyA), koji svake godine obrađuje preko 800.000 prijava za više obrazovanje.

Ciljne grupe i interesenti

Među našim ciljnim grupama i interesentima, mogu se navesti:

 • Švedski univerziteti i visoke škole
 • Osobe koje traže informacije o višem obrazovanju u Švedskoj ili žele da se prijave za obrazovanje na fakultetu u Švedskoj.
 • Ljudi sa inostranim obrazovanjem, koji žele da ono bude procenjeno u Švedskoj.
 • Pojedinci zainteresovani za rad u institucijama EU.
 • Osobe koje žele da polažu prijemni ispit za visoku školu.
 • Savetnici za odabir obrazovanja i profesionalnu orijentaciju pri školama i fakultetima.
 • Organi državne uprave u oblasti prosvete i drugi relevantni organi uprave u Švedskoj i inostranstvu (na primer u okviru u EU).
 • Predškolske ustanove, škole, visokoškolske ustanove i univerziteti, ustanove stručnog i obrazovanja odraslih, preduzeća, organizacije i druge zainteresovane strane u sektoru obrazovanja koje žele da učestvuju u međunarodnoj saradnji i razmeni različitih vrsta.

Poslodavac

Mi smo vladina agencija, što znači da je vlada koja je naš glavni poslodavac. Zadaci Vlade su izloženi u uputstvu o poslovanju organa državne uprave, Vladinoj direktivi o izdvajanju iz proračunskih sredstava i u drugim vladinim odlukama.

Takođe obavljamo i zadatke za švedske univerzitete i visoke škole, kao i za EU komisiju, Sida i Nordijsko veće ministara (Nordiska ministerrådet).

Kontakt podaci

Telefon

Telefon: +46 (0)10-470 03 00

Radno vreme centrale
Ponedeljak-četvrtak od 8:30-16:30h, petak od 8:30-16:00.
Centrala je zatvorena u vreme ručka od 12:00-13:00h.

Fax: +46 (0)10-470 03 01

E-mejl

E-pošta saradnika u Savetu univerziteta i visokih škola: ime.prezime(at)uhr.se

E-pošta organa uprave: registrator(at)uhr.se

Adresa

Savet univerziteta i visokih škola
Box 45093
104 30 Stockholm

Adresa za posete: Wallingatan 2, Stockholm 

Naša kancelarija u Visbyu:

Savet univerziteta i visokih škola
Box 1413
621 25 Visby

Adresa za posete: Artillerigatan 33 A, Visby

Adresa zafakturisanje

Savet univerziteta i visokih škola
Referentni broj: XXXX*
FE 92
838 73 FRÖSÖN 

*Referentni broj aktuelne kontakt-osobe u UHR

Matični broj organizacije: 202100-6487

Senast uppdaterad: 23 april 2024