Arbete och praktik inom EU:s institutioner - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Var med och påverka Europas framtid och utveckling

Vill du göra karriär vid någon av EU:s olika institutioner, byråer och organ? Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om karriärmöjligheter samt erbjuder kostnadsfritt stöd och träning inför urvalsproven för EU:s fasta tjänster.