Dokument som du behöver skicka in

Beroende på vilken utbildning du har, behöver du ladda upp olika dokument i ansökan. Du hittar mer information om exakt vilka i webbansökan. Dokumenten ska vara inskannade originaldokument i pdf-format (om du har dem i exempelvis jpg-format behöver du göra om dem till pdf).

Några vanliga dokument

Ett examensbevis bevisar att din utbildning är avslutad med en examen (kallas även diploma, degree eller degree certificate). Skicka både fram- och baksida av diplomet på originalspråk.

Personlig ämnesförteckning (transcript) på originalspråk. Skicka även med ditt Diploma supplement om du har ett.

Om du har utbildningsdokument på andra språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken, ska de översättas. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken vi nämner här.

Du kan hitta översättare på Kammarkollegiets webbplats.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du vid behov få dina dokument översatta på bekostnad av dem.

Från vissa länder måste din högskola/utbildningsanordnare skicka ämnesförteckning/official transcript direkt till UHR. Du kan förbereda dig genom att se vad som gäller för just ditt utbildningsland. Mer information hittar du under rubriken Särskilda dokumentationskrav för vissa länder.

Om du har ett annat namn på ditt utbildningsdokument än vad du heter nu så behöver du visa upp att du har bytt namn. Ditt gamla namn kan finnas på ditt personbevis, vigselbevis eller annat intyg som visar de båda namnen. Beställ personbevis från Skatteverket.

Vi hör av oss till dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan med fler dokument. Du kan då ladda upp de dokument som saknas i pdf-format direkt i ansökan. Du kan också ladda upp dokument om du kommer på att du glömt något, det gör du direkt i din ansökan.

Du kan också skicka kopior av dokumenten med vanlig post till:

Universitets- och högskolerådet
Box 4030
171 04 Solna

Markera dina dokument med det ärendenummer som du fick till din e-post när du gjorde ansökan. Dokumenten behöver inte vidimeras. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän alla dokument har kommit till oss så var noga att skicka allt som behövs så snart som möjligt.

Om du redan har ett utlåtande från oss, behöver du bara ansöka om ett nytt om du gått en ny utländsk utbildning och fått en examen.

Ibland behöver vi se originaldokumenten. Du bör därför vara beredd på att skicka originaldokumenten till oss om vi begär det. Om vi misstänker att dokument är förfalskade gör vi en utredning som kan leda till en polisanmälan.

Särskilda dokumentationskrav för vissa länder

För vissa länder begär vi ofta in ytterligare dokument utöver de som vanligtvis krävs. Det kan vara olika beroende av vilken utbildningsnivå du har.

 • För flera västafrikanska länder (till exempel Nigeria och Ghana) krävs att du har ett scratch card för onlineverifiering av din examen.
  Kontakta WAEC eller NECO i ditt utbildningsland för att beställa ett scratch card.
 • Ibland kan vi även be om att du ska skicka official transcript från andra länder än de som finns med här. Då får du särskild information om det från oss.

På grund av det rådande läget kontaktar vi inte några lärosäten och myndigheter i Afghanistan för att bekräfta handlingarnas äkthet.

Det betyder att du kan skicka in en ansökan om bedömning av dina utbildningsdokument men att vi inte kommer kunna bedöma alla utbildningar från landet. Om du skickar en ansökan måste du bifoga skannade kopior i färg av dina utbildningsdokument.

Vi kan inte säga på förhand vilka utbildningar vi kan bedöma.

Du kan använda vår bedömningstjänst för att ladda ner ett dokument över din utbildning.
I bedömningstjänsten kan du se direkt vad en utbildning från Afghanistan motsvarar i Sverige. Bedömningen kan tillsammans med utbildningsdokument vara ett underlag när du söker jobb. 

Om du har en högskoleutbildning från Australien ska ditt lärosäte skicka in följande dokument via My eQuals Australia:

 • Examen (testamur/degree certificate)
 • Ämnesförteckning (transcript)
 • Australian Higher Education Graduation Statement (AHEGS).

Logga in på My eQuals och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se. Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka dessa handlingar elektroniskt, ber vi dig kontakta oss via mejl och förklara detta. I vissa fall godtar UHR även skannade kopior och papperskopior.

Om du har en högskoleutbildning från Egypten ska du skicka en kopia av ditt egyptiska pass när du ansöker om bedömning.

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Eritrea så måste du själv begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskoleutbildning från Etiopien så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildningfrån Etiopien så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Yrkesgymnasial utbildning

Om du har en yrkesgymnasial utbildning (inte studieförberedande) från Etiopien ska du också begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Jemen ska du också skicka en kopia av ditt jemenitiska pass när du ansöker om bedömning.

 

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kamerun så måste du själv begära att högskolan eller universitetet skickar en ämnesförteckning/Official Transcript/Relevé de notes direkt till oss, till: utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden 

Dock kräver inte UHR detta av franskspråkiga universitet.

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Gymnasieutbildning

Om du har en gymnasieutbildning från Kamerun måste du kontakta Cameroon GCE Board och be dem om ett så kallat Confirmation of examination results, som ska skickas direkt från Cameroon GCE Board till utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du måste också ladda upp eller skicka in kopior på examensbevis (det räcker inte med bara Confirmation of examination results).

Om du har en högskoleutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kanada behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript/Relevé de notes official som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Vänligen logga in på ditt lärosätes studentportal eller MyCreds/MesCertif-portalen och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se.

Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning och/eller en högskoleutbildning från Kina så måste du:

Du måste själv fylla i ansökan och skicka in rapporterna till oss (klicka på länken i texten).

Om du har en högskoleutbildning från Nigeria så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Nigeria så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Om du har en högskoleutbildning från Nya Zeeland behöver du skicka in följande dokument:

 • Examen (degree certificate)
 • Ämnesförteckning (transcript)


Dessa dokument ska skickas elektroniskt direkt från ditt lärosäte. Logga in på portalen My eQuals New Zeeland och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se. Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka dessa handlingar elektroniskt, ber vi dig kontakta oss via mejl och förklara detta. I vissa fall godtar UHR även skannade kopior och papperskopior.

Om ditt lärosäte utfärdar säkra digitala dokument så behöver du dela dessa med UHR:

 • Du behöver ta reda på om ditt lärosäte utfärdar digitala dokument för din examen: Degree certificate/diploma, Higher Education Achievement Report (HEAR) och/eller Academic transcript.
 • Dela dina digitala utbildningsdokument till utbildningsbedomning@uhr.se
 • Det är viktigt att du om möjligt anger ditt ärendenummer och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

Om ditt lärosäte inte kan skicka säkra digitala dokument direkt till UHR behöver du skicka in en fullmakt.
Ladda ner följande fullmaktsbrev och skicka in tillsammans med din ansökan (pdf).

Om du har en högskoleutbildning från Sudan måste du skicka originaldokumentet (inte kopia) av betyget.

Skicka med rekommenderad post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du får tillbaka dina dokument när vi har avslutat ditt ärende.

Eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning (High School Graduation eller GED) från USA så måste du själv begära att högskolan/skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskoleutbildning

Om du har en högskoleutbildning från USA behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript, som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Logga in på ditt lärosätes studentportal och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se

Om möjligt vill vi att du i fälten "Registration Number", "Application number", Social Security Number etc. anger ditt registreringsnummer från UHR och personnummer/födelsedatum samt lämnar fältet "Expiry date" blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från ditt lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Saknar du dokument över din utbildning?

Om du har avslutat din utbildning med examen men inte kan få tag i dina utbildningsdokument, exempelvis om du är på flykt, kan UHR eventuellt ändå göra en bedömning av din utbildning. Du behöver då skicka in andra dokument och uppgifter till oss. Detta gäller för eftergymnasial utländsk utbildning.

Den här bedömningen av utländsk utbildning är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som UHR vanligtvis behöver för att handlägga ditt ärende.

Vi kan bedöma din utbildning även om du inte har fullständiga utbildningsdokument om:

 • Du har en avslutad eftergymnasial utbildning i ett annat land än Sverige vid ett erkänt lärosäte/utbildningsanordnare.
 • Du inte kan få tag i dina formella utbildningsdokument, till exempel examensbevis och ämnesförteckning/transcript.
 • Du har goda skäl till att du inte kan få tag i dina utbildningsdokument. Det kan till exempel handla om att du är flykting eller att du avslutade din utbildning i ett land där det var krig.
 • Du kan tänka dig att lägga ner en del tid på att beskriva din utbildning detaljerat utifrån blanketten samt övriga stöddokument enligt instruktion.

Tänk på att om din ansökan är ofullständig eller om uppgifterna inte stämmer överens med den kunskap som vi har, så kan ärendet avslutas utan att du får en beskrivning av din utbildning.

 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Gå till webbansokan om bedömning och skapa en ansökan.
 4. I ansökan fyller du dina personuppgifter och information om din utbildning. Du ska även ladda upp alla dokument som behövs.
 5. Ladda upp dokumenten:
  - personbevis eller annat som visar dina personuppgifter
  - utbildningsdokument (om du har)
  - blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund som du har fyllt i 
  - övriga stöddokument som behövs istället för utbildningsdokument; exempelvis intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat.
 1. Fyll i blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf). Om du inte känner till ett visst begrepp eller uttryck går det bra att beskriva det med egna ord.
 2. Var noga med att fylla i hela blanketten och spara den på datorn.
 3. Har du har fått ett mejl från oss om att du ska komplettera ditt ärende kan du använda e-tjänsten webbansökan om bedömning och gå in på "mina sidor". En knapp med texten "Komplettera" visas och du kan ladda upp det som efterfrågas.
 4. Har du inte fått information om att du behöver komplettera kan du alltid skicka in dokument på mejl till utbildningsbedomning@uhr.se
  - personbevis eller annat som visar dina personuppgifter
  - utbildningsdokument (om du har)
  - blanketten beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund som du har fyllt i 
  - övriga stöddokument som behövs istället för utbildningsdokument; exempelvis intyg från studier och/eller arbetslivserfarenhet, fotografier, uppsats/examensarbete, medlemskort i studentorganisationer, eller annat som kan visa att du har studerat

Bedömningen kan leda till ett utlåtande över din utbildning eller en beskrivning av din utbildningsbakgrund. Det beror på vilka dokument och uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat.

I ett utlåtande över utländsk utbildning har vi granskat minst ett officiellt utbildningsdokument och erkänner din utbildning med information om vad motsvarande utbildning är i Sverige. Vid en beskrivning har vi inte kunnat granska alla officiella utbildningsdokument men vi kan beskriva din utbildning utifrån den information vi har. En beskrivning av din utbildning innehåller information om vilken svensk utbildning den utbildningen som dina stöddokument säger att du har motsvarar.

Ett utlåtande och en beskrivning kan du använda som underlag när du söker arbete, vidare utbildning eller inför eventuell validering av din kompetens.

Exempel på utlåtanden och beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund hittar du på sidan Bedömningsprocessen

Senast uppdaterad: 22 maj 2024