Lyssna

Det nordiska mervärdet

Vilket mervärde ger ett internationellt samarbete inom Norden? Tre personer på strategiska positioner reflekterar.

Katarina Sperling, internationell projektledare på Norrköpings utbildningskontor, Ulrica Colliander, rektor på Karlbergs skola i Stockholm och Anders Duvkär, chef för enheten för skolans organisation och ledning på avdelningen för skolutveckling på Skolverket, ger sin syn på det nordiska mervärdet i internationella samarbetsprojekt.

  • Den språkliga och kulturella likheten underlättar kommunikationen. 
  • Tröskeln blir lägre när man kan använda skandinaviska.
  • Mycket är lika i skolsystemen men man angriper det på lite olika sätt. Det gör det värt att utbyta erfarenheter.
  • Vi kan ta del av varandras läroplaner inom Norden. Lära med och av varandra. Gränserna mellan länderna suddas ut i de kollegiala samtalen. 
  • Det är enkelt att översätta nya metoder och erfarenheter i praktiken.
  • Det finns nordiska upparbetade och etablerade nätverk i kommuner och regioner, till exempel vänorter, som gör det lätt att skapa kontakt.
  • Det finns en psykologisk närhet som gör att man känner att "det där kan vi också göra".  
  • Den geografiska närheten gör att utbyten tar mindre tid och belastar miljön mindre. 
  • Samarbeten inom Norden stärker hela det nordiska samarbetet och värnar om vårt kulturarv.

Senast uppdaterad: 24 april 2024