Lyssna

Så ansöker och rapporterar du

Länkar till ansökan och rapportering.

Så ansöker du

  • När alla parter är överens ska en ansökan fyllas i och signeras av både dig som söker och av din arbetsgivare.
  • Ansökan för stipendiemedel görs elektroniskt.

UHR fattar beslut inom en vecka och skickar därefter besked till dig som sökt.

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande.

Nordiskt tjänstepersonutbyte

Stipendiemedel och reseersättning

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 14 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader för resan till och från tjänstgöringsorten. Om tjänstgöringen varar sex månader eller längre finns särskilda regler om bland annat resekostnader för medflyttande familjemedlemmar.

Observera att stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). Se även Finansdepartementets förordning:

Förordning om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder (pdf)

Notera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, ska din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.

Rapportering efter avslutad tjänstgöring

Efter avslutad utbytestjänst ska du som varit på ett utbyte skriva en rapport om de erfarenheter som utbytestjänstgöringen medfört.

Du ska rapportera senast inom två månader efter att du kommit hem.

Rapportering Nordiskt tjänstepersonsutbyte

Skapa en kopia av rapporten och mejla den till tjut@uhr.se, innan den formella begäran om återbetalning av stipendiemedel kan ske.

Kontakt

För mer information, kontakta Marian Förde, tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 25 januari 2024