EU-utbildning för statsanställda ‒ Erasmus Public Administration Programme

I det här skräddarsydda programmet får du som jobbar statligt en unik inblick i beslutsprocessen i EU. Deltagarna i EPA besöker EU:s institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Under åtta och en halv dag får du, i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, besöka EU:s institutioner. Studiebesök varvas med seminarier och interaktiva förhandlingsövningar. Dessutom ingår jobbskuggning, där du får följa en tjänsteperson vid någon av EU:s institutioner.

Programmet anordnas av European School of Administration, Eusa. Sverige har fyra platser per år att fördela på utbildningstillfällena.

European School of Administration

Förutsättningar

Du som söker ska ha:

  • anställning inom svensk statsförvaltning,
  • högskole- eller universitetsexamen,
  • erfarenhet av arbete på en EU-avdelning/-enhet eller med EU-relaterade policyfrågor,
  • arbetat med EU-frågor under minst sex månader och högst fem år,
  • relevant arbetslivserfarenhet,
  • medborgarskap i något av EU:s 27 medlemsländer.

Du behöver också ha mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i franska eller tyska.

Du får däremot inte ha varit anställd eller praktiserat i EU:s institutioner.

Finansiering

Arbetsgivaren, det vill säga departementet eller myndigheten, betalar rese- och omkostnader samt lön. I det ingår en utrese- och en hemresedag. Kommissionen/Eusa ersätter boendekostnaderna för hela vistelsen.

Ansökan

Programmet har inte ett separat ansökningsformulär utan du söker genom att din arbetsgivare skickar ditt Europass/CV till: tjut@uhr.se

Kom ihåg att infoga ett foto i ditt CV. Det är också viktigt att, sist i ditt CV, lista tre byråer/generaldirektorat du vill jobbskugga vid. Information om byråer/generaldirektorat på EU-kommissionens webbplats.

Läs mer om Europass.
Du skapar ditt Europass/CV på EU-kommissionens webbsida

Praktisk information

Vill du söka till EPA mars 2025 så ansöker du under hösten 2024, ansökningsdatum kommer uppdateras efter sommaren.

Så har andra gjort

Marina Zivkovic Djudjic, Universitets- och högskolerådet: Jag fick en helhetsbild av EU:s beslutsprocesser

Jenny Lindström, Universitets- och högskolerådet: Jobbskuggningen gav arbetet en ny dimension

Kontakt

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 4 juni 2024