Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter - judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritetspolitiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Målen för minoritetspolitiken är att:

  • ge skydd för de nationella minoriteterna,
  • stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande
  • stödja de historiska minoritetsspråken så att de känns levande.

De fem nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska med erkända varieteter. Du kan läsa mer om Sveriges minoritetspolitik på webbplatsen minoritet.se och på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.

Studie av studenter som tillhör nationella minoriteter

2022-2023 har UHR genomfört en studie för att få veta mer om hur studenter som tillhör någon av de nationella minoriteterna upplever sina studier.

Läs mer och ladda ner rapporten: Viktigt att synliggöra nationella minoriteters perspektiv i högre studier

Utbildningar i nationella minoritetsspråk

Fyra lärosäten har nationellt ansvar för de nationella minoritetsspråken, och i uppdrag att erbjuda utbildningar enligt följande:

  • Södertörns högskola ansvarar för romani chib
  • Umeå universitet ansvarar för samiska och meänkieli
  • Stockholms universitet ansvarar för finska 
  • Lunds universitet ansvarar för jiddisch

Information om att studera nationella minoritetsspråk på Studera.nu

Material från UHR

UHR:s filmsatsning Hjärtespråk för sociala medier. Filmerna finns på de nationella minoritetsspråken sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska.

UHR:s undervisningsmaterial "Välkommen till högskolan!” innehåller film och lektionshandledning för dig som är lärare och vägledare inom grundskolan, eller som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier. Filmen finns textad på finska, nordsamiska, romani, jiddisch och meänkieli.

Uppföljning och återrapportering

UHR har i uppdrag att årligen följa upp, analysera och redovisa internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål.

Mer om hur UHR främjar nationella minoriteter och se de återrapporteringar som lämnats.

Studie om minoritetsungdomars syn på högskolestudier

2018 publicerade UHR en rapport där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna för första gången intervjuades om hur de ser på högskolestudier. UHR rekommenderar i rapporten alla lärosäten att ha en minoritetspolitisk strategi och ger förslag på vad en sådan kan innehålla.

Rapporten "Vad kan den svenska högskolan göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter?"

Utbildningsstatistik om nationella minoriteters språk och kultur

UHR:s statistik om utbildningar inom de nationella minoriteternas språk och kultur

Samråd

UHR deltar tillsammans med övriga utbildningsmyndigheter i årliga samråd med de fem nationella minoriteterna. Syftet med samråden är att stärka de nationella minoriteternas inflytande och vägleda myndigheterna i deras arbete med att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta utredare Jenny Lindström, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR. E-post: fornamn.efternamn@uhr.se eller natmin@uhr.se

Senast uppdaterad: 4 december 2023