Lyssna

Eurostudent VI, Studentmobilitet i nordiska länder – påverkan av ekonomiska och sociala faktorer

Eurostudentundersökningarna kring de sociala och ekonomiska villkoren för högskolestudier har genomförts i EU:s medlemsländer sedan 1999. Undersökningarna som genomförs via enkäter tar upp aspekter som studenternas ekonomi, hur de bor, om de arbetar vid sidan av studierna, hur nöjda de är med studierna samt utbytesstudier och utlandspraktik. Syftet är att ge jämförbara mått över hela EU.

UHR:s undersökning baserad på resultaten från Eurostudent VI visar att nivån och formen på statligt studiestöd, föräldrarnas utbildningsbakgrund och språkkunskaper påverkar studentmobiliteten i de nordiska länderna.

Men även andra saker påverkar. Norge har trots väldigt generösa stipendier ändå tydliga skillnader bland studenternas mobilitetsbenägenhet beroende på föräldrars utbildningsbakgrund. Ett annat exempel är Finland som har en hög andel av sina studenter i studentmobilitet jämfört med andra nordiska länder trots mindre generösa stipendier och mer begränsade språkkunskaper. En betydligt större andel kvinnor än män deltar i mobilitet i Norge och Finland. Till skillnad från de övriga nordiska länderna anger studenter i Sverige att en viktig anledning till låg mobilitet är brist på motivation.

Eurostudent VI, Studentmobilitet i nordiska länder – påverkan av ekonomiska och sociala faktorer (pdf)

Senast uppdaterad: 23 februari 2023