Lyssna

Prov i åtta delar

Högskoleprovet består av åtta delprov som testar dina kunskaper inom olika områden.

Antalet uppgifter är 160 varav 80 är kvantitativa och innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande och 80 är verbala frågor som bland annat innehåller texter, ord och läsförståelse.

Provdagen är fördelad på fem block. Två innehåller de kvantitativa uppgifterna och två innehåller de verbala uppgifterna. Det femte är ett så kallat utprövningsblock som testar uppgifter till framtida prov, men som man inte får något resultat på. Varje block är 55 minuter långt.

Provblockens sammansättning

Kvantitativa delen (40+40 frågor)

  • XYZ, matematik: 2x12 uppgifter
  • KVA, kvantitativa jämförelser: 2x10 uppgifter
  • NOG, kvantitativa resonemang: 2x6 uppgifter
  • DTK, diagram, tabeller och kartor: 2x12 uppgifter

Verbala delen (40+40 frågor)

  • ORD, ordkunskap: 2x10 uppgifter
  • LÄS, svensk läsförståelse: 2x10 uppgifter
  • MEK, meningskomplettering: 2x10 uppgifter
  • ELF, engelsk läsförståelse: 2x10 uppgifter

Kvantitativa delen testar dessa förmågor

Matematik

XYZ prövar din förmåga att lösa matematiska uppgifter inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Provdelen består av 24 uppgifter.

Kvantitativa jämförelser

KVA prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Provdelen består av 20 uppgifter.

Diagram, tabeller och kartor

DTK prövar förmågan att läsa diagram, tabeller och kartor. Uppgifterna ställer krav på såväl avläsning som förmåga att analysera information från olika källor. Provdelen består av 24 uppgifter.

Kvantitativa resonemang

NOG innebär att avgöra om det finns tillräcklig information för att ett problem ska kunna lösas. Uppgifterna bygger på kunskaper i matematik, men de testar framför allt förmågan att dra logiska slutsatser. Provdelen består av 12 uppgifter.

Verbala delen testar dessa förmågor

Ord och begrepp

ORD innehåller ord och begrepp som det gäller att förstå innebörden av. Det kan vara såväl svenska som främmande ord, både äldre ord och ord som kommit in i den svenska vokabulären under senare år. Orden spänner över många sakområden. De kan också innehålla facktermer som har stor spridning. Provdelen består av 20 uppgifter.

Läsförståelse av svensk text

LÄS prövar förmågan att tillgodogöra sig information i en svensk text. Uppgifterna kräver förmåga att såväl fånga upp detaljer i texten som att dra slutsatser ur texten som helhet. Provdelen består av 20 uppgifter.

Engelsk läsförståelse

ELF prövar förmågan att läsa och förstå engelsk sakprosa. Både långa och korta texter förekommer. En av de längre texterna är ett så kallat lucktest där enskilda ord utelämnats. Betoningen i provet ligger på förmågan att inhämta fakta, tillgodogöra sig resonemang och dra slutsatser utifrån den engelska texten. Provdelen består av 20 uppgifter.

Meningskomplettering

MEK prövar förmågan att sätta in ord och uttryck i sitt sammanhang. Provdelen består av 20 uppgifter.

Senast uppdaterad: 1 september 2022