Lyssna

Beslut om annan platsfördelning och alternativt urval

UHR beslutar om annan platsfördelning och alternativt urval. Nedan listas aktuella beslut. Förteckningen uppdateras kontinuerligt.

Beslut om annan platsfördelning och alternativt urval

Högskola / universitet Kurs / program Utbildning Beslutsdatum Gäller till och med
Lunds universitet program

Kandidatprogram i utvecklingsstudier

2023-11-01 HT 2027
Lunds universitet kurs

Musikproducent

2023-03-07 HT 2027
Lunds universitet kurs

Tolkning i offentlig sektor 1

2023-03-07 HT 2027
Lunds universitet program

Naturvetenskapligt kandidatprogram

2023-11-08 VT 2027
Lunds universitet program

Biomedicinprogrammet

2022-11-14 HT 2026
Lunds universitet program

Kandidatprogrammet i International business

2022-10-05 HT 2026
Linnéuniversitetet kurs

Kreativt skrivande 1, Att skriva barnlitteratur, Att skriva dramatik, Att skriva fantasylitteratur

2023-04-12 VT 2026
Göteborgs universitet program

Bygghantverksprogrammet

2022-12-13 VT 2026
Stockholms konstnärliga högskola program

Ämneslärarprogrammet i dans

2022-11-23 VT 2026
Stockholms konstnärliga högskola program

Kandidatprogrammet  danspedagogik

2022-11-11 VT 2026
Lunds universitet program

Kandidatprogrammet i ekonomi och samhälle

2022-10-19 VT 2026
Göteborgs universitet program

Ämneslärarprogrammet, inriktning musik

2022-03-18 VT 2025
Lunds universitet program Ämneslärarutbildning
i musik med inriktning mot Gymnasieskolan
2022-01-09 HT 2025
Lunds universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1 2021-12-22 HT 2025
Lunds universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1 2022-03-21 VT 2025
Lunds universitet kurs Singer - Songwriter 2022-03-04 VT 2025
Lunds universitet kurs Programförberedande kurs i musik 2022-02-15 VT 2025
Kungl. Musikhögskolan program  Kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (pdf) 2021-04-07 VT 2025
Kungl. Musikhögskolan program Ämneslärarprogram 2021-02-25 HT 2024
Mittuniversitetet program Kandidatprogrammet i Industridesign 2021-11-25 VT 2024
Karolinska institutet program Kandidatprogram i biomedicin 2022-10-08 VT 2024

Linköpings universitet
program Möbeldesign 2021-02-25 VT 2024
Linköpings universitet program Möbelsnickeri 2021-02-25 VT 2024
Linköpings universitet program Möbeltapetsering 2021-02-25 VT 2024

För frågor om tidigare beslut eller om UHR:s yttranden om andra behörighetskrav, kontakta UHR via e-post tilltradesfragor@uhr.se.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024