Ett utökat uppdrag för Beda

I 2021 års regleringsbrev har UHR fått i uppdrag att börja bygga ut Beda för att på sikt ta emot meriter från fler skolformer och tillgängliggöra data till fler aktörer.

Skolverket föreslog 2018 i Förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux (U2018/00129) att Beda skulle få ett utökat uppdrag. Den största ändringen som föreslogs var att Beda också ska användas för antagningarna till kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och yrkeshögskolan.

Nu ska UHR inleda arbetet med att utveckla Beda i linje med Skolverkets förslag. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet i mars 2024.

I dag tar Beda emot meriter från gymnasieskolan och från den kommunala vuxenutbildningen. Systemet tillgängliggör data till antagningen för högskolan, till SCB för statistikuppföljning samt till kommunerna för att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) via KommunBeda.

Det nya uppdraget innebär ett betydligt mer omfattande Beda.

Samla fler meriter

Utöver de meriter från gymnasial utbildning som Beda samlar idag, ska Beda enligt planen också omfatta meriter från:

 • Folkhögskola
 • Gymnasieskolans tekniska fjärde år
 • Betygsutdrag från gymnasieskolan
 • IB (International Baccalaureate)
 • Utbildningsanordnare med betygsrätt som motsvarar komvux
 • Utländska utbildningar på gymnasienivå som validerats i Sverige

Nya mottagare för nya ändamål

Det utökade uppdraget innebär på sikt att Beda ska förse flera nya aktörer med data:

 • Kommuner, för antagningen till komvux
 • YH-utbildare, för antagning till yrkeshögskola
 • Folkhögskolor, för antagningen till folkhögskola
 • CSN, för kontroller inför studiestöd och körkortslån
 • Skolverket, för examensplaneringsverktyget för kommunal vuxenutbildning
 • Folkbildningsrådet, för uppföljning av folkhögskolornas verksamhet (via SCB)

Dessutom ska mer data än i dag levereras till UHR för antagningen till högskolan, till kommunerna för KAA inom KommunBeda samt till SCB.

Reglering av Beda

Regeringen håller på att ta fram ett förslag till förordning för det utökade Beda. Förslaget kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter. I dag finns inget beslutat datum för ikraftträdande.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024