Urval till grundnivå

När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser sker ett urval. Det finns tre urvalsgrunder: betyg, högskoleprov och alternativt urval. Urvalsgrunderna i ett alternativt urval är ofta resultat från prov eller intervjuer.

Så fördelas platserna

  • minst en tredjedel av platserna ska tillsättas utifrån betyg (betygsgruppen),
  • minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet (högskoleprovsgruppen),
  • högst en tredjedel av platserna får tillsättas genom alternativt urval. Den här andelen kan utökas efter beslut om tillstånd från Universitets- och högskolerådet. Alternativt urval används dock i liten utsträckning.

I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper:

  • Direktgrupp (BI)
  • Kompletteringsgrupp (BII)
  • Folkhögskolegrupp (BF)

Konstnärliga examina

För utbildningar som leder till konstnärlig examen gäller inte ovanstående regler. För dem får alternativt urval användas till samtliga platser.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023