Plint - Plattform för internationalisering - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Plint ‒ plattform för internationalisering

Plint arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer. Genom att samla kompetens är Plint en resurs för problemlösning och kunskapsutbyte.

Kontakta oss

Hör gärna av dig med frågor om internationalisering, där myndighetssamverkan kan bidra till lösningar!

Dela med dig!

Har du något du vill dela med dig av? Kanske ett projekt, en publikation, ett seminarium eller goda exempel? Mejla tips till Plint: plint@uhr.se