Informationstillfällen

Är du intresserad av utbytestjänstgöring och vill veta mer om vilka möjligheter som finns? UHR:s webbinarier tar upp information som är bra och relevant att känna till – både för dig som chef eller HR-anställd, och för dig som är intresserad av att åka på utbytestjänstgöring.

Få information om utbytestjänstgöring och upptäck möjligheterna. Besök våra webbinarier och får svar på dina frågor och bli inspirerad till att göra utbytestjänstgöring!

Webbinarium om NORUT (Nordiskt tjänstepersonutbyte)

57579264-man-hiking-alone-in-mountains-traveling-heathy - original (985878).jpeg

Vill du veta mer om vårt program mellan de nordiska länderna och regionerna?

Då är du välkommen till UHR:s informationsmöte om Norut. Vi har haft ett webbinarium i mars och håller nästa under hösten 2024. På webbinnariet berättar vi om vilka möjligheter som finns för dig som statsanställd att jobba i ett annat nordiskt land eller region en kortare period. Du får även möjlighet att höra en tidigare deltagare berätta om sina erfarenheter, och att ställa frågor kring utbytestjänstgöring. 

Webbinarium om EPA (EU-utbildning för statsanställda – Erasmus Public Administration Programme) och NEPT (Nationella experter under professionell utbildning)

Lunch utomhus - original (701401).jpg

Vill du veta mer om möjligheterna för kortare tjänstgöring eller kurs vid EU-kommissionen?

Besök UHR:s informationsmöte så får du veta mer! I webbinariet berättar vi om de olika möjligheter som finns för dig som statsanställd att lära dig mer om EU:s beslutsprocesser. Vi går igenom två program om hur EU-kommissionen och de andra institutionerna i EU –Erasmus Public Administration och National Experts in Professional Training –jobbar. Du får även möjlighet att höra en tidigare deltagare berätta om sina erfarenheter, och att ställa frågor kring utbytestjänstgöring. Vi har haft ett webbinarium i mars och håller nästa under hösten 2024. 

Webbinarium för chefer/HR
TJUT_HR.jpg

Få en bättre översikt över vad som behövs och vad som krävs för att skicka en medarbetare på utbytestjänstgöring.

Besök UHR:s informationsmöte om få en bättre översikt om utbytestjänstgöring. I webbinariet kommer vi att prata om de olika möjligheter som finns vad gäller utbytestjänstgöring för statsanställda, och hur du som HR-medarbetare eller chef kan öka verksamhetens internationella kompetens och samtidigt utveckla den enskilda medarbetaren. Vi går också igenom URA-kontrakt – det kontrakt som ersätter traktamente vid utomlandsstationering, och du får höra från Arbetsförmedlingen hur de jobbar strategiskt med ett av utbytesprogrammen. Vi har haft ett webbinarium i mars och håller nästa under hösten 2024. 

Nyhetsbrev och sociala medier

Prenumerera på nyhetsbrevet "Arbete och praktik inom EU:s institutioner" och missa inga möjligheter.

Kom ihåg att följa UHR:s LinkedIn och UHR:s Facebook!


Mer information

För mer infomation kontakta Marian Förde, samordnare utbytestjänstgöring, UHR. E-post: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 3 april 2024