Inför Assessment Center

Här ger UHR tips och råd inför dina förberedelser till uttagningsprovets olika faser vid det som kallas Assessment Center.

Vid testerna och övningarna kommer du att bedömas på ett objektivt sätt för att utröna i vilken utsträckning du uppfyller de nödvändiga och efterfrågade kompetenserna för en tjänst inom EU. Inte alla kommer att klara alla övningar och situationer lysande, vilket är anledingen till den variation av tester som du kommer att genomgå. Flera möjligheter erbjuds för att synliggöra dina färdigheter och kompetenser i olika situationer.

Vad det innebär

Vid ett Assessment Center observeras och bedöms de sökande:

 • individuellt och i grupp
 • av olika bedömare
 • under olika typer av övningar
 • utifrån tydligt definierade kompetenser

Du kommer att vara en av fem till sex kandidater i en grupp, och det kommer att vara flera olika bedömare.

De språk som används vid ett Assessment Center, AC, är engelska, franska och tyska. Du kommer att använda dig av det språk du angett för testet, det vill säga ditt andraspråk.

Två typer av kompetenser och åtta kompetenskriterier

Det finns två typer av kompetenser som efterfrågas, generell och specifik. Skillnaden mellan de två kategorierna är att varje generell kompetens bedöms i minst två olika typer av övningar, medan den specifika områdesrelaterade bedöms skriftligt, genom en så kallad case study.

De åtta kompetenskriterierna är:

 • analys och problemlösning - kan identifiera kärnfrågorna i komplexa problemställningar och tar fram kreativa och praktiska lösningar
 • kommunikation -  för fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt
 • kvalitet och resultat - tar personligt ansvar för att arbetet utförs väl inom givna ramar
 • inlärning och utveckling - utvecklar och förbättrar sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld
 • prioritering och organisation - koncentrerar sig på de viktigaste uppgifterna, arbetar flexibelt och organiserar sitt arbete på ett effektivt sätt
 • stresstålighet - arbetar effektivt även under press, hanterar friktioner inom organisationen positivt och anpassar sig till förändrade arbetsförhållanden
 • samarbete - samarbetar väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respekterar människors olikheter

De olika testfaserna

En personlig intervju ska ge relevant information om dina färdigheter och kompetenser på ett strukturerat sätt. Intervjun brukar ta cirka 40 minuter.

En muntlig presentation ska ge dig möjlighet att visa dina färdigheter att utveckla och lösa jobbrelaterade problem. Denna del av testet brukar ta cirka 60 minuter.

En gruppdiskussion ska visa på dina möjligheter att i grupp diskutera och komma fram till ett gemensamt beslut kring ett antal problemställningar. Gruppdiskussionen brukar ta cirka 60 minuter.

För en case study behöver du känna till de verksamhetsområden EU arbetar med och ha kännedom om EU:s institutioner. Detta för att snabbt kunna ta dig an uppgifterna. En case study får ta 90 minuter i anspråk.

Viktigt att tänka på

Säkerställ att du har med dig:

 • giltig identitetshandling, id-kort eller pass, där uppgifterna överensstämmer med uppgifterna i ditt EPSO-konto och din ansökan
 • resedokument för eventuell reseersättning
 • ansökningshandlingen i sin helhet.

Under övningarna och testerna är det uttryckligen förbjudet att använda din mobil eller andra mobila enheter (Ipad, bärbar dator, med mera) 

För case study gäller dessutom att:

 • du mister din plats om du inte är på plats då testet börjar
 • du ska ha en utskrift av din bokningsbekräftelse
 • du ska fullgöra din case study utan hjälpmedel annat än det som tillhandahålls av arrangören
 • du får en fem minuter lång introduktion innan du börjar.

En case study har formen av datorbaserad skriftlig övning, och de kompetenser som testas är analys och problemlösning, kommunikation, kvalitet och resultat, prioriterings- och organisationsförmåga, förmåga att tillämpa ämneskunskap.

Praktiska råd

 • Se till att du är utvilad.
 • Kom till Assessment Center i god tid, minst 30 minuter innan utsatt tid. 
 • Lyssna uppmärksamt till de instruktioner som ges, och läs noga igenom den information du får.
 • Läs de dokument du får noggrant och var uppmärksam på tiden som är avsatt för varje test.
 • Delta aktivt i de interaktiva övningarna.
 • Försök vara så fokuserad och motiverad som möjligt under hela dagen.
 • Och var dig själv.

Den slutliga utvärderingen och bedömningen baseras på dina sammanlagda prestationer och resultat under dagen, vilket du bör ha med dig.

Försök att ta tillvara på och uppskatta dagen så mycket som möjligt. Använd den här unika erfarenheten till att lära känna dig själv bättre och till att få värdefull respons för din fortsatta utveckling.

Lycka till! 

Senast uppdaterad: 13 januari 2023