Breddad rekrytering och deltagande - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Breddad rekrytering och breddat deltagande

UHR stimulerar intresset och arbetar för att främja breddad rekrytering till högskolan. Vi arbetar för att motverka diskriminering utifrån alla diskrimeringsgrunder och främjar lika rättigheter och möjligheter inom utbildning. Tillsammans med andra aktörer skapar vi bättre förutsättningar att inkludera fler till utbildning.