Högskoleprovet

Högskoleprovet ges normalt två gånger per år och är ett studiefärdighetsprov som används vid urval till högskolan.

Används vid urval

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskolan. Det ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar om du har behörighet. Provet skrivs normalt två gånger om året.

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier. För att kunna använda ett högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste man vara behörig till den eller de utbildningar man har sökt till.

Information om högskoleprovet och om anmälan på Studera.nu

Anpassade prov

Utöver det vanliga högskoleprovet finns det tre anpassade prov. Dessa är anpassade för

  • svagt synskadade
  • gravt synskadade

Högskoleprovet för dig med synskada, Studera.nu

samt

  • dyslektiker

Högskoleprovet för dig med dyslexi dyslexi, Studera.nu

Dyslektier måste ha ett intyg på att de har dyslexi för att kunna skriva provet.

Du som är intygsgivare

Utlåtandet ska skrivas på dator enligt den mall som Universitets- och högskolerådet (UHR) har utformat. Mallens fasta struktur ska användas för att underlätta arbetet för de personer inom högskolan som ibland har stora mängder av ansökningar att hantera.

Obs! Alla intygsgivare ska använda UHR:s mall för utlåtanden och ingenting annat.

Ladda ner intygsgivarmall för dyslexi som pdf.

Du som vill bli intygsgivare

För att bli intygsgivare för dyslektiker som behöver förlängd tid på högskoleprovet ska du bli godkänd av våra bedömare efter inskickat underlag. Bedömarna har två granskningsmöten per år — en gång under våren och en gång under hösten.

Mer om hur du ansöker om att bli intygsgivare

UHR ansvarar för högskoleprovet - högskolorna bistår

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram högskoleprovet samt för rättningen av högskoleprovet. 21 universitet och högskolor bistår UHR med det praktiska arbetet kring provet genom att anordna det på en rad orter runt om i landet.

Arbetet med att utveckla högskoleprovet pågår under hela året.

Fusk identifieras och får konsekvenser

Det är brottsligt att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. De som fuskar på högskoleprovet straffas. En fällande dom ger böter eller upp till 6 månaders fängelse. Den som fuskat kan bli av med sitt provresultat och med sin utbildningsplats.

Fusk på högskoleprover, Studera.nu

Senast uppdaterad: 7 november 2023