Inspireras av andras erfarenheter

Ta del av andra berättelser om hur det var att göra utbytestjänstgöring och vad det gav.

Marina Zivkovic Djudjic är administrativ samordnare på internationella avdelningen på UHR


– Utbytestjänstgöringen var intressant för mig. Jag ville se vad de olika institutionerna har för uppgifter och hur allt hänger ihop för att förstå förloppet från start till mål. Nu ser jag mina egna arbetsuppgifter i ett större perspektiv än tidigare, säger Marina Zivkovic Djudjic.
Läs mer och inspirera av Marina som gjort EPA 

Jenny Lindström är utredare på analysavdelning på UHR 

– Jobbskuggning gav arbetet en ny dimension. Jag kan knappt minnas när jag sist lärde mig så mycket nytt på så kort tid, säger Jenny Lindström. 
Läs mer och inspireras av Jenny som gjort EPA

Sandra Offesson arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen

– Jag har fått mersmak på uppgifter av internationell karaktär. Jag rekommenderar dem som vill testa på att arbeta internationellt att söka till programmet NEPT, det är en väg in, säger Sandra Offesson.
Läs mer och inspireras av Sandra som gjort NEPT

Johan Blomquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket

– De närmaste kollegorna var ödmjuka och mycket lösningsorienterade. De på högre nivå har en mer politisk agenda och ett annat arbetssätt. Men överallt upplevde jag att det fanns humor. När vi var ute och roade oss så skojades det mycket, säger Johan Blomquist.
Läs mer och inspireras av Johan som gjort NEPT

Annelie Westlund, rådgivare och projektledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

– Min utbytestjänstgöring blev en vinst för alla. Det ger mig energi och en fördjupning att träffa människor som är så dedikerade sina uppgifter. När jag såg möjligheten till utbytestjänstgöring bestämde jag mig för att söka till NORUT och valde att göra den på Statped, Avdeling språk og tale i Oslo, säger Annelie Westlund.
Läs mer och inspireras av Annelie som gjort NORUT

Cecilia Löfgren handlägare på ENIC-NARIC kontoret i Köpenhamn (VUR) vid Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

– Det har varit riktigt fint. Jag upplever att alla har varit öppna och gästvänliga. Jag fick god hjälp för att kunna sätta mig in i arbetsuppgifter och få en bra helhetsbild av avdelningen. Jag har fått vara med på de olika enheterna för att kunna se hur de fungerar och hänger ihop, säger Cecila Löfgren.
Läs mer och inspireras av Cecilia som gjort NORUT

Francisco Contreras arbetar på enheten för högre utbildning och eftergymnasial yrkesutbildning på Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

– Det här är första gången någon från min avdelning är ute på fältet och direkt med konventionsarbetet.
Läs mer och inspireras av Francisco som gjort UNESCO

Senast uppdaterad: 21 maj 2024