NyA – antagningssystem för högskolan

NyA är ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige. Via webbplatserna Antagning.se och Universityadmissions.se går det att söka utbildningar vid i princip alla svenska högskolor.

Den sökande kan hitta och anmäla sig till utbildningar via sajten Antagning.se eller den engelskspråkiga systersajten Universityadmissions.se.

När anmälan gjorts hämtar systemet NyA gymnasiebetyg och akademiska meriter från den nationella betygsdatabasen Beda och från högskolorna. Antagningshandläggare på Universitets- och högskolerådet och på högskolorna granskar, registrerar och bedömer de sökandes meriter.

Systemet kan sedan maskinellt bedöma behörighet och räkna fram ett meritvärde utifrån behörighetsmodeller och meritvärderingsmodeller i systemet.

När samtliga sökande blivit bedömda kan systemet placera de behöriga sökande som antagna eller reservplacerade, medan obehöriga sökande blir strukna. Antagning, reservplacering och strykning sker i två maskinella urval.

De antagna och reservplacerade sökande skickas därefter till högskolornas studieadministrativa system Ladok.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023