Organisationer som beviljats bidrag

Här kan du se vilka skolor, organisationer, lärosäten med flera som fått sina projektansökningar beviljade inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap.

Ansökningsomgång 2024

Ackrediterade organisationer 2024

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxnas lärande 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2024 (pdf)

Yrkesutbildning

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom yrkesutbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom yrkesutbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2024 omg 1 (pdf)

Skola

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom skola 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom skola 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom skola 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2024 omg 1 (pdf)

Vuxnas lärande

Beviljade ansökningar Erasmus+ för ackrediterade organisationer inom vuxnas lärande 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom vuxnas lärande 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom vuxnas lärande 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2024 omg 1 (pdf)

Högre utbildning

Beviljade ansökningar Erasmus+ för mobilitet inom högre utbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom högre utbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet inom högre utbildning 2024 (pdf)

Ansökningsomgång 2023

Yrkesutbildning

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2023 omg 2 (pdf)

Skola

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2023 omg 2 (pdf)

Vuxnas lärande

Beviljade ansökningar Erasmus+ för ackrediterade organisationer inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2023 omg 2 (pdf)

Högre utbildning

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus + utomeuropeisk mobilitet ICM högre utbildning 2023

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom högre utbildning 2023 (pdf)

Ackrediterade organisationer 2023

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2023 (pdf)

Senast uppdaterad: 4 juli 2024