Lyssna

Utmärkelser och priser

Här hittar du en översikt över de utmärkelser och priser som du som aktiv eTwinninglärare och aktiv skola i eTwinning har möjlighet att söka. Utmärkelserna och priserna är i mångt och mycket ihopkopplade. Så ta gärna en titt på hela paletten för att se hur det hela hänger ihop.

eTwinning samlar hundratusentals skolor och lärare i hela Europa. Ett viktigt mål med plattformen är att hitta och visa på goda exempel så att ännu fler lärare och elever ska bli inspirerade att delta.

Framgång belönas

Samtidigt vill man uppmuntra och synliggöra de skolor, lärare och elever som genomfört projekt med god kvalitet. Det är också ett sätt att göra skolledningen uppmärksam på eTwinning som verktyg för skolutveckling.

eTwinning School

Sedan 2017 kan skolor i eTwinning ansöka om titeln eTwinningskola - eTwinning School. Syftet är att kunna erbjuda aktiva skolor större synlighet på lokal, regional och nationell nivå och att ge skolan erkännande för arbetet med eTwinning. Skolor som uppfyller vissa grundkrav får en gång om året erbjudande om att ansöka.

Utmärkelsen eTwinning School är till för att ge erkännande för det arbete som utförs på skolnivå och i lärarteam – och inte bara på projektnivå.

Belönade skolor får erkännande och synlighet på europeisk nivå, blir medlemmar av ett nätverk av andra eTwinningskolor och får naturligtvis visa sin utmärkelse i allt marknadsförings- och informationsmaterial.

Processen har två steg där det första steget är en automatisk check i databasen. Då gallras följande skolor ut:

 • Skolor som varit registrerade i eTwinning i mer än två år
 • Skolor med minst två aktiva eTwinninglärare som är knutna till skolan vid tiden för ansökningen. Tänk på att även en tredje lärare måste vara aktiv i lärarteamet, och läggas till i ansökan.
 • Skolor där ett (europeiskt) eTwinningprojekt vid skolan har fått ett kvalitetsmärke (QL) inom de senaste två åren från ansökningsdatum.

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinninglärare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i skolans ansökningsformulär där de själva utvärderar sin skola enligt 6 kriterier.

Nästa tillfälle att ansöka om utmärkelsen kommer under hösten 2024.

Läs mer om steg två på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP:

eTwinning School label – erkännande till eTwinningskolor på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

Att komma ihåg!

 • Endast skolor som gallrats ut i databasen kan söka utmärkelsen.
 • Utmärkelsen söks en gång om året.
 • Utmärkelsen eTwinningskola ges för två år åt gången.
 • Ansökan görs digitalt på eTwinning Live.
 • Skolledaren måste underteckna ansökan.

Kvalitetsmärkning

Ett sätt att uppmärksamma projekt och sprida goda exempel är genom kvalitetsmärkning. Det finns både en nationell och en europeisk utmärkelse. Du kan söka kvalitetsmärket när du genomfört ett projekt eller är i projektets slutfas. Söker gör du på eTwinning Live.

Den nationella utmärkelsen, National Quality Label, är ett märke för enskilda läraren och dennes projekt:

Om du drivit ett lyckat projekt – stort eller litet – där eleverna tillsammans byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt är det en god idé att söka kvalitetsmärket.

Fundera först om ditt projekt uppfyller följande grundkriterier:

 1. Projektet har ett gemensamt mål och en gemensam plan.
 2. Projektet är avslutat eller i slutskedet.
 3. Du och dina elever har bidragit till alla projektaktiviteter.
 4. Ni har arrangerat kollaborativa aktiviteter.
 5. Ni har synliga projektresultat.

Hur du söker

Du söker kvalitetsmärket på eTwinning (projektfliken) genom att fylla i ett onlineformulär. Projektet bedöms utifrån sex kriterier:

 • Pedagogiskt nytänkande och kreativitet
 • Integrering i kursplanen
 • Samarbete mellan partnerskolorna
 • Användning av teknik
 • Resultat, inverkan och dokumentation

På europeiska skolutbildningsplattformen kan du läsa mer om kriterierna: 

Nationella kvalitetsmärket på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

När du söker

Du kan söka märket när som helst under året, men supportcentret på Universitets- och högskolerådet här i Sverige granskar ansökningarna tre gånger per år. Sista datum för granskning under 2024 är:

 • 28 juni
 • 11 oktober
 • 12 december

Du får som regel återkoppling på ditt projekt inom två veckor efter respektive datum.

Att komma ihåg!

 • Du ansöker digitalt på eTwinning.
 • Onlineformuläret sparar inte din text innan du skickat in den. Skriv därför din text i ett annat dokument först för att inte förlora din text.
 • Du kan redigera din ansökan efter att du skickat in den.
 • Kvalitetsmärket ges åt läraren och är personligt.
 • Kvalitetsmärket är en förutsättning för att bli nominerad för European Quality Label för att sedan kunna delta i den europeiska eTwinningtävlingen, och för att automatiskt delta i den svenska eTwinningtävlingen.

Den europeiska utmärkelsen, European Quality Label, är ingången till europeiska eTwinningtävlingen eTwinning Prizes:

Bland alla projekt som sökt kvalitetsmärket nominerar supportcentren i eTwinning toppskiktet för en European Quality Label, det europeiska kvalitetsmärket.

Om ett nominerat projekt dessutom har ett nationellt kvalitetsmärke, det nationella Quality Label, också i (minst) ett annat land tilldelas projektet det europeiska kvalitetsmärket. Endast projekt med European Quality Label kan delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriset.

European Quality Label på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

Att komma ihåg!

 • En eventuell nominering för European Quality Label sker en gång om året ”automatiskt” bland projekt som fått kvalitetsmärket. Det kräver ingen extra handling från dig som lärare.
 • Endast projekt med European Quality Label kan delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriset.

Pristävlingar

Ett annat sätt som används för att hitta goda exempel är att anordna en tävling och dela ut ett pris.

Sedan eTwinning startade har särskilt framgångsrika eTwinningsamarbeten varje år premierats på Europanivå. Tävlingen Europeiska eTwinningpriset är för projekt med det europiska kvalitetsmärket.

De europeiska finalisterna bjuds in till en prisceremoni med ett program som sträcker sig över flera dagar. Tävlingen är indelad i ålderskategorierna 4-11 år, 12-15 år och 16-19 år. Dessutom finns varje år ett flertal specialkategorier.

Så fungerar det

Europeiska eTwinningpriset kan sökas av lärare och projekt som har det europeiska kvalitetsmärket, European Quality Label (EQL) och söktiden är i slutet av året.

Varje år hålls tävlingen Europeiska eTwinningpriset. Normalt har tävlingen tre ålderskategorier som sammanfaller ungefär med våra skolstadier. Det är även vanligt med specialkategorier i tävlingen, såsom i språk eller aktivt medborgarskap. Dessa varierar något från år till år.

Specifika datum och övriga tävlingskriterier publiceras på eTwinningplattformen eTwinning.net:

Europeiska eTwinningpriset på europeiska skolutbildningsplattformen, ESEP

Att komma ihåg!

 • Om ditt projekt har fått en European Quality Label och ni vill delta i den europeiska tävlingen, så måste ni skicka in ett separat tävlingsbidrag.
 • Bestäm gärna vem (i vilket land) som skickar in ansökan. Alla projektpartners kan sedan kommentera och komplettera bidraget innan tävlingsdeadline.

Även i Sverige håller vi varje år en nationell eTwinningtävling. Också denna tävling är knuten till kvalitetsmärket, Quality Label. Vinnarna får ett pris att använda till projektet och bjuds in till eTwinnings årliga konferens. Vi kan också ge ett hedersomnämnande till ett väl meriterat projekt.

Den svenska eTwinningtävlingen är för projekt med det nationella kvalitetsmärket. Det här betyder att om du som lärare söker och får kvalitetsmärket för ditt projekt, så är du automatiskt med och tävlar i följande års svenska eTwinningtävling. Det är den lärare som sökt kvalitetsmärke som tillsammans med skolan belönas för ett eventuellt pris. Om ni är många som samsas om projektet, prata då gärna ihop er innan en kvalitetsmärkesansökan.

Vad ni får

Projektet som vinner får ett presentkort att använda i projektverksamhet och bjuds även in till eTwinnings årliga europeiska konferens. Juryn kan också ge ett specialomnämnande till ett väl meriterat projekt. Finalister och pristagare får synlighet genom Universitets- och högskolerådets webbplats och i pressmeddelanden.

Svenska eTwinningpriset delas ut under vårterminen.

Tävlingskategorier

Från och med 2020 belönar vi projekt i två kategorier:

 • eTwinningprojekt (digitala)
 • eTwinningprojekt med finansiering, till exempel från Erasmus+ eller Nordplus

Att komma ihåg!

Om ditt projekt har fått ett kvalitetsmärke året innan, är du automatiskt med i tävlingen. Du behöver alltså inte göra en enskild ansökan för svenska eTwinningpriset.

Vinnare 2023

Bors högstadieskola i Värnamo och Böle förskola i Piteå får eTwinningpriset 2023. Vinnarna uppmärksammas för sina sinnrika undervisningssamarbeten med andra europeiska skolor för att främja internationell förståelse.

Vinnare av svenska eTwinningpriset 2023

Senast uppdaterad: 6 maj 2024