Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad högre utbildning

Det här programmet ger stöd för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer med samarbetsländer utanför EU. Syftet är att bidra till modernisering av den högre utbildningen och en demokratisk utveckling i samarbetslandet. 

Vem som kan söka

Universitet och högskolor kan söka och ni kan välja mellan två typer av samarbeten: nationella, med fokus på ett partnerland, eller multinationella, med flera deltagande. Beroende på land eller region finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Vad ni kan söka för

Lärosäten kan söka medel för samarbete med länder utanför EU, cirka 150 länder i hela världen.

Länder som deltar

Samtliga EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge delta, samt alla partnerländer. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning och yrkesutbildning. Vad det ska leda till, vem/vilka organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Tre typer av samarbeten

Lärosäten kan söka medel för samarbete med länder utanför EU, cirka 150 länder i hela världen.

Det finns tre typer av samarbeten inom området högre utbildning:

  • Del 1 - Främja möjligheter till samarbete inom den högre utbildningen
  • Del 2 - Partnerskap för omställning inom den högre utbildningen
  • Del 3 - Strukturreformprojekt

Projekten kan antingen vara nationella, vilket innebär att projektet riktar in sig på et partnerland (från och med 2022 kallat tredjeland som inte är associerat till programmet), eller multinationella, vilket innebär att fler än ett partnerland inkluderas.

Lärare och administratörer på högskolor och universitet engageras i projekten för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

Beroende på vilket land och/eller region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Inom projekt i del 1 och 2, som genomförs på institutionell nivå, kan man samarbeta kring kursutveckling, reformer av styrelsesätt på lärosäten, och att stärka lärosätenas roll i samhället.

Strukturreformprojekt ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning på nationell nivå i partnerländer (tredjeländer som inte är associerade till programmet).

Tänkbara samarbetsområden är utveckling av nationella kriterier för kvalitetssäkring, tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter.

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet i hela världen. Minst två lärosäten från minst två programländer (från och med 2022 kallade EU-länder eller tredjeländer som är associerade till Erasmus+) måste delta i projekten.

Särskilda regler gäller för Västra Balkan, Latinamerika, Karibien och Ryssland. Reglerna beskrivs i programhandledningen för Erasmus+.

I Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning kan samtliga EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge delta, samt alla partnerländer. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Så ansöker du

Din organisation ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Ansökan och utlysning (engelska "call") på Funding & tenders europa.eu

Mer om programmet

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning på EU-kommissionens webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Svenska organisationer som förbereder en ansökan inom någon del av Erasmus+ kan få bidrag från UHR för att genomföra ett förberedande besök. Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era tänkta samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Relaterad information

Erasmus+: what´s in it for higher education (pdf)

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till eplushogre@uhr.se