Erasmus+ virtuellt utbyte

Det här är utbyten utan att resa. Syftet är att främja olika typer av utbyten som ett komplement till Erasmus+ fysisk mobilitet, att ge fler unga personer möjlighet att dra nytta av interkulturella och internationella erfarenheter.

Vem som kan söka

Ett konsortium av minst fyra organisationer kan söka och ungdomsorganisationer, institutioner inom högre utbildning, statliga eller privata organisationer aktiva inom högre utbildning kan delta.

Vad ni kan söka för

Finansieringen av projektet baseras på arbetsplaner som integrerar ett brett spektrum av samarbeten och aktiviteter. Mer information under fliken "Om programmet"

Länder som deltar

Organisationer som deltar i projektet kan vara etablerade i ett av EU:s medlemsländer, tredje land associerat till programmet eller i ett av de behöriga tredje länderna som inte är associerade till programmet. 

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Virtuella utbyten för högre utbildning och ungdom ska främja kompetens och interkulturell dialog. Projekten riktar sig till unga personer och ska ge tillgång till internationell och tvärkulturell utbildning utan fysisk mobilitet.

Möjliga samarbeten och aktiviteter

Finansieringen av projektet baseras på arbetsplaner som integrerar ett brett spektrum av samarbeten och aktiviteter, som exempelvis:

 • Diskussioner online mellan unga människor i ungdomsorganisationer från olika länder.
 • Utbildning för ungdomsarbetare som vill utveckla ett virtuellt utbytesprojekt med kollegor från andra länder.
 • Diskussioner online mellan studenter från olika länder som deltar i högre utbildning, som del av deras examen.
 • Utbildning för lärosätespersonal som vill utveckla virtuella utbytesprojekt med kollegor från andra länder.

Virtuella utbyten har bland annat som mål att

 • Uppmuntra interkulturell dialog med länder som inte är associerade till programmet och öka tolerans genom interaktioner online baserat på digitala, ungdomsvänliga teknologier.
 • Främja olika typer av utbyten som ett komplement till Erasmus+ fysisk mobilitet, för att tillåta fler unga personer att dra nytta av interkulturella och internationella erfarenheter.
 • Förbättra kritiskt tänkande och mediakunskaper, främst i användandet av internet och sociala medier för att motverka diskriminering, polarisering och radikalisering.
 • Främja frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning.
 • Stärka ungdomsdimensionen i EU:s relationer med tredje länder.

Organisationer som deltar kan själva välja ämnen de vill fokusera på, men bör i sin ansökan visa på förväntad inverkan i relation till målen för programmet. Fokus bör riktas mot inkludering av socialt och ekonomiskt utsatta som inte har möjlighet att ansöka om fysisk mobilitet.

Starta upp ett projekt

Ett projekt varar i tre år och projektbudgeten uppgår till max 500 000 euro.

Alla virtuella utbytesprojekt måste vara:

 • modererade av utbildade samordnare
  säkra och skyddade, för deltagare och anordnare i enlighet med EU:s dataskyddslagar
 • politiskt sunda och kulturellt relevanta: aktiviteter ska vara integrerade i sektorn för ungdom och högre utbildning och aktuella för unga människors online-tillvaro i länderna som deltar
 • öppna och tillgängliga för användande och interaktion. Registrering för alla bör vara lättillgänglig.

Organisationer som deltar måste arrangera virtuella utbyten för personer i ålder 13-30. Om ett projekt involverar personer under 18 år ska deltagande organisationer på förhand skaffa tillstånd från vårdnadshavare. Individuella deltagare måste vara baserade i de länder de deltagande organisationerna är ifrån.

Aktiviteter inom projektet bör så långt som möjligt genomföras med hjälp av redan existerande verktyg och plattformar.

Så ansöker du

Din organisation ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Call ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Mer om programmet

Virtual Exchanges in higher education and youth, EU-kommissionens webbplats (Programme guide)

Vem som kan söka

Ett konsortium av minst fyra organisationer krävs för att göra en ansökan. Aktiviteter måste genomföras i länderna för organisationerna som deltar.

Organisationer som kan vara koordinator i ett projekt

Statliga eller privata organisationer aktiva inom fältet högre utbildning eller ungdom (icke-formell utbildning.)

Institutioner inom högre utbildning, organisationer associerade till institutioner inom högre utbildning samt juridiskt erkända nationella lärar- eller studentorganisationer.

Organisationen ansöker å de andra organisationerna i projektets vägnar och måste vara juridiskt baserat i ett av EU:s medlemsländer eller tredje land associerat till programmet.

Har du frågor kan du kontakta oss via e-post till eplushogre@uhr.se.