Ettårsprogrammen

Det bästa sättet att lära sig ett främmande språk är att bo i ett land där språket talas. På köpet får du en ökad förståelse för andra kulturer. Genom Ettårsprogrammen kan elever som går årskurs ett eller två på gymnasiet läsa ett år i Frankrike, Tyskland eller Spanien.

Vem som kan söka

Du som går i årskurs 1 eller årskurs 2 på gymnasiet och läser franska, spanska eller tyska steg tre eller högre.

När du kan söka

Ansökningsperioden startar varje år i början av oktober och avslutas i mitten av november. Ansökan gäller alltid för nästkommande läsår.

Vad det kostar

Det kostar inget att delta, men du betalar för resorna och uppehället. I vissa fall även en mindre avgift för undervisning, läroböcker och transport till skolan. Du kan ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Här får du en kort introduktion till programmet, vad det innebär, vad det ger och vad det kostar.

Nya vänner och upplevelser

Ett år utomlands kommer att ge dig nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap du får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Under ett helt läsår får du uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk. Du bor i en värdfamilj under hela studieperioden om du åker till Tyskland eller Spanien. I Frankrike bor du antingen på internat eller hos en värdfamilj. Bor du på internat så bor du ändå alltid hos en värdfamilj på lov och helger.

Skolor

Du får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Du placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet du läser på i Sverige.

Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårselever. I Tyskland ligger skolorna i det nordligaste förbundslandet Schleswig-Holstein. I Spanien och Frankrike är skolorna spridda över hela landet.

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är inte ett stipendieprogram utan ett bilateralt avtal mellan Sverige och de mottagande länderna. Det innebär att du:

 • inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen (en mindre avgift kan bli aktuell på vissa skolor i Frankrike)
 • har rätt att söka studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN
 • själv står för resekostnader, försäkring och fickpengar.

Inackorderingstillägget är tänkt att täcka en del av kostnaden för internat eller boende i värdfamilj. Det är du själv som måste kontrollera att du uppfyller CSN:s krav för beviljandet av bidrag och inackorderingstillägg.

Kontakta CSN direkt om du har frågor om bidrag vid utlandsstudier: Studera utomlands på CSN:s webbplats

Observera att det kan finnas särskilda villkor som den som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN.

Bedömningskriterier

 • Intervju.
 • Språkkunskaper och kommunikativ förmåga, studieresultat och motivation.
 • Omdömen från lärare och mentor.
 • Personlig mognad och social kompetens.

Prioriteringar

 • Elever från årskurs 2 prioriteras före elever från årskurs 1.
 • Lämplighet.
 • Könsfördelning.
 • Geografisk spridning.

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar UHR personuppgifter, Ettårsprogrammen (pdf)

Ansökan är ett elektroniskt formulär som du skickar in tillsammans med en berättelse om dig själv och ett foto. Som komplement till ansökan gör vi en intervju. Här beskriver vi hur du fyller i ansökan. 

Sista ansökningsdag 

Ansökningsomgången för läsåret 2025-2026 öppnar i oktober 2024.

Om ansökan 

Ansökan är öppen att fylla i under den öppna ansökningsomgången, möjligheten till att ansöka stängs vid klockan 12:00 sista ansökningsdagen.

Ansökan består av:

 • Själva ansökningsformuläret som du fyller i elektroniskt.
 • En berättelse om dig själv som du skriver på värdlandets språk på högst två A4-sidor som du laddar upp i ansökningsformuläret i word- eller pdf-format.
 • Ett nytaget porträttfoto framifrån, svartvitt eller i färg, som du laddar upp i ansökningsformuläret.

Berättelsen om dig själv

Berättelsen om dig själv skriver du på värdlandets språk, på högst två sidor, och laddar upp i ansökningsformuläret. Du ska 

 • presentera dig själv och din familj
 • skriva om dina intressen och vad du gör på fritiden
 • motivera varför du vill tillbringa ett år i landet.  
 

Berättelsen ska ge skolan och din värdfamilj i landet en bild av vem du är och på vilken språknivå du ligger på. Ta dig tid att skriva. En positiv, väl genomtänkt och snyggt skriven uppsats ger ett bra intryck. Du ska inte be någon rätta språket, utan själv försöka kontrollera stavning och grammatik. Om du blir antagen till programmet kommer vi att be dig skicka in en version av din berättelse som är rättad av din språklärare. 

Ansökan online 

I ansökan fyller du i alla uppgifter som efterfrågas och laddar upp foto och berättelse om dig själv. 

När du fyllt i alla delar är det bra om du läser igenom en sista gång. Kontrollera särskilt att alla kontaktuppgifter är rätt. Det går inte att ändra något i ansökan efter att den skickats in. När ansökan är klar skickar du in den genom knappen "Skicka".  

Länkar till ansökningsformulär: 
 

Ansökningsformulär publiceras strax innan ansökningsperioden öppnar.

Vi kontaktar dig via e-post 

När sista dag för ansökan har passerat skickar vi en bekräftelse via e-post på att vi tagit emot din ansökan. Där står också ansökans diarienummer som du använder när du kontaktar oss. Mycket av vår kommunikation sker via e-post. Därför är det viktigt att du bevakar din e-post regelbundet. 

Omdöme från språklärare och mentor

Din ansökan ska även kompletteras med en bedömning av din språkliga och sociala kompetens gjord av din språklärare och mentor på din skola. Via e-post från oss kommer du att få information om vad du behöver göra. Språklärares och mentors omdömen kommer att ingå i bedömningen av din ansökan till programmet.

Intervju

Som ett komplement till den skriftliga ansökan genomför vi en intervju i månadsskiftet januari/februari.

Under intervjun träffar du den handläggare som ansvarar för Ettårsprogrammen och kontaktpersonen i utbyteslandet. Intervjun är också ett bra tillfälle för dig att ställa frågor.

Vid intervjun tar vi hänsyn till framför allt språkkunskaper, mognad, motivation och syftet med utbytet. Vi gör också en bedömning av vilka sökande som kan ha störst utbyte av programmet.

Besked om antagning

När vi genomfört intervjuerna och bedömt ansökningarna skickar vi besked om du har antagits eller inte. Beskedet skickar vi per e-post under februari månad.

Information om var du kommer att placeras skickar vi ut i maj. Det är först när du har fått besked om placering i en skola och värdfamilj (eller internat) som du kan vara säker på att få åka i väg på ditt utlandsår.

Vi kontaktar dig med mer information fram tills det är dags för avresa för att du ska kunna förbereda dig inför ditt skolår i värdlandet. 

Du har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. Pengarna ska bidra till att täcka en del av kostnaderna under ditt utlandsår, exempelvis inkvarteringen.

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Om du blir antagen till programmet har du rätt att söka ett statligt bidrag som täcker en del av kostnaderna under året och betalas ut av CSN. Det totala beloppet kan variera beroende på skolans terminstider och avståndet från hemmet till studieorten. Den första utbetalningen kan dröja till en bit in på höstterminen.

Om du inte är svensk medborgare

Det kan finnas särskilda villkor som du som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN. Kontakta CSN för frågor: Studera utomlands på CSN:s webbplats.

Vad du betalar för

Ibland kan du få betala för läroböcker och för transport till skolan. I vissa fall utgår en mindre avgift för undervisningen.

Reser du till Frankrike och bor på internat betalar du för platsen på skolans internat och för skolmaten. Årsavgiften till skolan för internat och mat uppgår till max 2000 euro.

När det gäller privatskolor kan ytterligare avgifter tillkomma, men vi placerar ingen på privat skola utan att först fråga om den eventuella extra kostnaden är acceptabel för dig.

Du betalar också för inkvarteringen i värdfamiljen. Avgiften är 550 euro per månad om du bor heltid hos värdfamiljen. Om du bor på internat (gäller Frankrike) så tillbringar du ändå lov och helger hos en värdfamilj, och då är avgiften till värdfamiljen 350 euro per månad.

Utöver det tillkommer kostnader för exempelvis resa till och från Sverige, resor du gör med eller utan värdfamiljen, resa till huvudstaden för höstträff med övriga deltagare i programmet, försäkring, lokala transporter och fickpengar.

Ingen kostnad för skolplats

Skolan i värdlandet ställer en elevplats till förfogande. Platsen bekostas av värdlandet.

Efter att du som elev deltagit i programmet vill vi gärna veta mer om hur du har upplevt ditt år i Frankrike, Spanien eller Tyskland. Därför skickar vi en enkät till dig i samband med att du återvänt från din vistelse utomlands.

Europass mobilitet och diplom

Efter genomfört utbytesår kommer du som elev att få dokumentet Europass mobilitet som intygar utlandsåret och de kunskaper och färdigheter som du erhållit genom Ettårsprogrammen. Du kommer också få ett diplom som intygar ditt deltagande.

Läs mer om Europass mobilitet

Återträff med alla som deltagit

Under hösten efter ditt utlandsår har vi en digital återträff för alla som deltagit i programmet.

Efter din vistelse kommer du få frågan om du vill bli ambassadör för Ettårsprogrammen. Att vara ambassadör kan innebära bland annat att informera om Ettårsprogrammen på din skola, svara på frågor från elever som är intresserade av att åka eller att delta vid vårens informationsmöte för elever som ska åka ut på sitt utbytesår.

Film

Under återträffen 2016 spelade vi in en film där några av eleverna som deltog i Ettårsprogrammen läsåret 2015-2016 berättar om sina erfarenheter.

Filmen om återträffen 2016 på Youtube

Vad är syftet med programmet?

Syftet med Ettårsprogrammen är att öka intresset för språken franska, tyska och spanska i svenska skolor. Och att ge gymnasieungdomar möjlighet att under ett läsår studera på ett gymnasium i Frankrike, Spanien eller Tyskland.

Vem kan söka?

Du som går i årskurs 1 eller årskurs 2 på gymnasiet och läser franska, spanska eller tyska som lägst steg 3 kan söka.

Måste man vara svensk medborgare för att delta?

Nej, inte för att delta i programmet. Det är dock du själv som måste kontrollera att du uppfyller CSN:s krav för bidrag. För utländska medborgare kan speciella villkor gälla för att ha rätt till bidrag från CSN.

Kontakta CSN direkt för mer information: Studera utomlands på CSN:s webbplats

När söker man?

Ansökningsperioden startar varje år i början av oktober och avslutas i mitten av november. Ansökan gäller alltid för nästkommande läsår.

Hur hittar man en skolplats?

Om du blir antagen till Ettårsprogrammen kommer UHR att ordna med plats i en skola i det aktuella landet.

Var blir man placerad?

De skolor som vill ta emot utländska elever finns oftast i medelstora städer i hela Frankrike och Spanien och i det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein.

Hur bor man?

Du bor oftast i värdfamilj. I Frankrike kan du i några skolor bo på internat under veckorna och i värdfamiljen på helger och lov.

Hur ordnar man boende?

Det är din värdskola som ordnar med värdfamilj eller internatboende. Du behöver inte göra något själv.

Hur länge är man borta?

Du är borta ett läsår. I Frankrike och Spanien börjar läsåret i september och slutar i månadsskiftet juni-juli. I Tyskland gäller augusti till juni-juli.

Måste man gå om en årskurs när man kommer hem?

Ja du fortsätter dina gymnasiestudier där du lämnade dem.
Det vanligaste är att gå om hela årskursen i Sverige, men du kan genomgå särskild prövning i ämnen som du studerat i ditt värdland, till exempel franska, spanska eller tyska.

Du kan ta den internationella certifieringen. Testet används för att bevisa hur bra du är på målspråket och används bland annat för att ansöka till universitet eller för att jobba.

För franska kan du göra DELF, den franska språkexamen som utfärdas av det franska utbildningsministeriet. DELF kan du göra i Frankrike, innan du lämnar landet eller på Franska Institutet i Stockholm när du kommer tillbaka. För spanska finns DELE på Instituto Cervantes och för tyska finns TestDaft eller Goethe-Test Pro på Goethe Institut, båda instituten också i Stockholm.

Vad kostar det?

Att delta i programmet kostar inget. Du betalar bara för resorna och uppehället hos din värdfamilj eller på internat. I vissa fall betalar du även en mindre avgift för undervisningen och för läroböcker och transport till skolan. Du behöver också försäkringar och fickpengar. Du har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN.

Affischer om Ettårsprogrammen

Här kan du ladda ner affischer (pdf) och sättra upp på skolor, bibliotek etc. med information om Ettåprsprogrammet. Affischerna finns på fyra språk: svenska, spanska, tyska och franska.

Affisch om Ettårsprogrammen på svenska (pdf)

Affisch om Ettårsprogrammen på tyska (pdf)

Affisch om Ettårsprogrammen på franska (pdf)

Affisch om Ettårsprogrammen på spanska (pdf)

Vill du veta mer om livet som utbytesstudent? Här får du en inblick från några elever i Ettårsprogrammet. Eleverna intervjuas när de fortfarande befinner sig på utbytet:

Var befinner du dig just nu?

Jag är på utbytesår i Spanien, Valencia som är Spaniens tredje största stad. Här bor jag i en lägenhet hos en snäll och trevlig värdfamilj som består av en mamma, pappa och två yngre värdsyskon. Vi bor väldigt centralt, bara någon kilometer till centrum och 5 minuters gång till skolan. Det är väldigt skönt att bo så centralt och eftersom det är en storstad så finns det tunnelbana i hela centrum om man vill ta sig till något ställe som är lite längre bort.

Valencia 678x606px72dpi.jpg

Varför ville du åka på ett utbytesår?

Helt ärligt var det mestadels slumpen, jag har alltid gillat att resa men jag hade inte ens tänkt tanken på att man kunde åka på utbytesår under gymnasiet. Det var först när en gammal klasskompis la ut på instagram att hon då befann sig på utbytesår fast i Tyskland med ettårsprogrammet som jag tänkte varför inte och skrev ihop en ansökan och tänkte egentligen inte mer på det. Sedan blev jag kallad på intervju och det visade att allt gått bra och då var det för bra möjlighet för att tack nej. Jag tänkte att man kommer aldrig ångra sig att man åker för det kommer vara en så unik och cool upplevelse och något som man kommer ihåg resten av livet.

Vad är det bästa med din vardag?

Det bästa med vardagen är att jag nu bor i Spanien. Man är omgiven av varmt väder och det är lite som att vara på semester. Det är svårt att ta in att man vilken dag som helst efter skolan kan åka till stranden och bada eller gå på en promenad bland palmer eller uppleva en spansk festival. Vardagen är så annorlunda och det finns mer tid till att njuta av saker, hemma i Sverige gick livet i ett men här kan man ta det mer lugnt och njuta av livet samtidigt som man lär sig så mycket som Spanien, människorna och kulturen.

Fanns det något du var orolig för inför din resa?

Min största oro var spanskan, jag kände inte att jag hade den nivån som jag hade tänkt att man skulle behöva. Men det har inte varit några problem alls man lär sig med tiden och det finns alltid sätt att kommunicera och göra sig förstådd på.

Vilket/vilka tips skulle du ge till någon som funderar på att ansöka om att åka ut med Ettårsprogrammen?

ÅK!! Du ångrar inte att du åker, det kommer vara tufft men du kommer utvecklas så mycket som person och du kommer få se så otroligt mycket och göra så många roliga saker. Det är helt klart värt det!

Var befinner du dig just nu?

Jag bor i Uetersen, en liten stad 3 mil nordväst om Hamburg i Tyskland! Här bor jag med min värdfamilj. En värdpappa, värdmamma, värdsyster och sen sex (SEX) stycken katter!  

Ebbas bild 678x392px72dpi.jpg

Utöver att gå i skolan spenderar jag mycket tid med min värdfamilj och mina kompisar! Det blir bio, restaurangbesök och såklart en massa öl!  Eftersom det bara tar 20 min med tåg in till Hamburg, spenderas även mycket tid där! 

Varför ville du åka på ett utbytesår?

Den största anledningen till varför jag åkte var för att jag tyckte det lät kul! Kul att hitta på något! Men även såklart för att få upptäcka en ny kultur och att lära mig tyska.

Vad är det bästa med din vardag?

Det bästa med min vardag, är absolut allt roligt som jag får hitta på. Allt ifrån gå på oktoberfest, äta bratwurst till middag och att få uppleva hur det är att leva som tonåring i Tyskland!! 

Fanns det något du var orolig för inför din resa?

En av de sakerna som jag var mest nojig över var hur min värdfamilj skulle vara. Det är ändå en risk att flytta hem till en annan familj, på detta sättet. Men det visade sig att jag inte hade något att vara orolig för eftersom jag verkligen haft tur och hamnat i en superbra familj! 

Vilket/vilka tips skulle du ge till någon som funderar på att ansöka om att åka ut med Ettårsprogrammen? 

Mitt tips till dig som funderar på att åka är att åka! Helt ärligt, man har inget att förlora, det absolut värsta som kan hända är att man får åka hem igen. En sån här möjlighet får man bara en gång i livet.

Ebba Hallberg

Var befinner du dig just nu?

Just nu ligger jag i soffan i vardagsrummet hemma hos min tredje värdfamilj. Hade jag skrivit den här texten en timme tidigare hade jag stått på en klippa och sett över Atlanten med en picknickkorg.

Edvin med värdfamilj och kompis Nino678x509px72dpi.jpg

Varför ville du åka på ett utbytesår?

Egentligen insåg jag hur vardagen och framtiden blev förutsägbar, jag kände att det var dags för en oförutsägbar men också socialt utmanande upplevelse.

Vad är det bästa med din vardag?

Kliva upp mellan 06:30-07:00 och försöka kila in mig i duschkön med föräldrarna och de tre andra syskonen. Annars är vardagarna helt normala förutom att man lägger lite extra kol i att förstå vad folk säger.

Fanns det något du var orolig för inför din resa?

Definitivt. Jag ville inte byta värdfamilj, vilket jag nu gjort. Annars hade jag absolut ingen aning hur det här året skulle se ut.

Vilket/vilka tips skulle du ge till någon som funderar på att ansöka om att åka ut med Ettårsprogrammen?

När man väl är här kommer folk vilja prata med en för att man är en utbytesstudent. Men försök verkligen första veckan att gripa tag i "riktiga" vänner. Var inte rädd att börja konversationer med folk från tomma intet, eller försöka lära känna folk på en personlig nivå. Ibland tar någon första steget och vill lära känna dig personligt, om denna person undflyr dig dock måste du ta ett stort och modigt kliv och verkligen orädd, eller väldigt rädd, lära känna folk, på ett främmande språk.

Edvin Röyter

Var befinner du dig just nu?

Jag bor just nu hos värdfamilj i studentstaden Montpellier i Södra Frankrike. Det är en stad med över 75 000 studenter och med liv på gatorna hela tiden.

Elin i Montpellier 678x608px72dpi.jpg

Varför ville du åka på ett utbytesår?

Jag ville åka på utbytesår av främst tre anledningar. Den första och kanske mest självklara var för att jag ville lära mig franska. Jag visste att jag aldrig skulle kunna lära mig franska flytande i Sverige oavsett hur länge jag tar fransk-kurser, enda sättet är att bo i ett fransk-talande land. Den andra anledningen till att jag valde att åka på utbytesår var för att jag alltid tyckt om den franska kulturen och velat upptäcka hur det är att leva i den. Jag blev intresserad av den franska kulturen när jag och min familj åkt dit på semester, men det är inte samma sak att se ett lands kultur under två veckor som att faktiskt leva mitt ibland den. Jag tycker det är så häftigt att få vara i en så annorlunda miljö med människor som har helt andra vanor och attityder än oss i Sverige. Tredje anledningen till att jag valde att åka på utbytesår var för att jag ville växa som person under frihet. Känslan att få upptäcka ett helt nytt land och kultur på egen hand, samtidigt som du lär känna dig själv, är otroligt. Att få göra en sån här resa i vår ålder är en möjlighet som aldrig kommer komma tillbaka.

Vad är det bästa med din vardag?

Det bästa med min vardag är nog att vara med mina kompisar. Jag bor på internat och är så glad verkligen att ha fått den möjligheten eftersom jag fått så många kompisar där. För att vara helt ärlig var jag rätt tveksam till att bo på internat i början, men nu är det verkligen höjdpunkten på min dag. Jag längtar varje efteermiddag efter att få hänga med mina kompisar på internatet och det har också gett mig både motivation och mening med att vara i skolan. I vardagen tycker jag också om friheten. På helgerna när jag bor hos värdfamilj, får jag i princip gå och komma som jag vill och låter mig ta alla beslut själv. Samtidigt bryr de sig väldigt mycket om mig och ser till så att jag inte råkar illa ut.

Fanns det något du var orolig för inför din resa?

Inför min resa var jag inte jätteorolig, jag visste att det skulle bli jobbigt och utmanande i vissa perioder men jag var också övertygad om att i slutändan skulle det vara de positiva aspekterna som vägde över. Om jag oroade mig över någonting sa var det nog hur det skulle bli att få kompisar när alla redan kände varandra. Jag har dock lärt mig att bara man är öppen och inte rädd för att prata (även om man gör misstag) så är det inga problem!

Vilket/vilka tips skulle du ge till någon som funderar på att ansöka om att åka ut med Ettårsprogrammen?

Mitt största tips till någon som funderar på att åka är att sluta fundera och tacka ja! När ni väl kommer till era nya länder är mitt största tips att vara öppen för så mycket så möjligt. Var inte rädda för att pova nya saker, maträtter, eller hänga med nya slags människor som ni inte i vanliga fall hand hängt med. Man kan bli så överraskad över vad man gillar och ju mer man provar (och som blir fel) ju mer lär man sig om sig själv. Var inte rädd att säga ifrån om något inte känns bra. Det är många som tar på sig skulden på sig själv när det inte känns bra hos värdfamiljen eller i skolan, men det är då jätteviktigt att säga ifrån redan från början. Känn dig inte heller tvingad att göra något av förväntningar från andra hemifrån/ värdfamiljen. De har ingen aning om vad du går igenom och ingen aning vad du behöver eller känner. Tänk på att det här är DITT år och det är till för DIG. Lyssna på din magkänsla!

Elin Andersson

Var befinner du dig just nu?

Jag är just nu hemma hos min värdfamilj i Fos-sur-Mer, en liten provensalsk by inte så långt ifrån Marseille. Trots att byn känns väldigt liten anordnas ofta olika aktiviteter, till exempel den årliga medeltidsfestivalen eller julmarknaden. Tåg- och busstrafik fungerar också väldigt smidigt och kan praktiskt taget ta mig vart som helst i hela Frankrike.

Varför ville du åka på ett utbytesår?

För mig är det väldigt viktigt att jag lär mig franska, eftersom jag kommer behöva det i framtiden i arbetslivet. Jag valde att åka till södra Frankrike och specifikt till en mindre by för att de flesta fransmän i denna del av landet inte kan någon engelska alls. Det hindrade mig från att luta tillbaka på engelskan så fort det blev lite komplicerat med kommunikationen, vilket alltså tvingade mig att enbart tala franska. Det var absolut inte enkelt i början men det var också detta som gjorde att jag snabbt kunde prata med vänner och värdfamiljen utan större problem.

Vad är det bästa med din vardag?

Volleybollen efter skolan på onsdagar och mandarinlektionerna. Jag är med i skolans AS (Association Sportive) så efter lunchen eller när jag har håla kan jag och mina vänner spela volleyboll i idrottshallen intill. Ibland åker vi på volleyboll tävlingar och möter andra gymnasieskolor men det är absolut inget seriöst, vi spelar bara för skojs skull. Mandarinlektionera var i början en av de få lektionerna där jag faktiskt kunde hänga med och till och med hjälpa mina franska klasskamrater. Det var jätteintressant att lära sig mandarin på franska och vice versa, samma gäller engelskalektionerna.

Fanns det något du var orolig för inför din resa?

Att min värdfamilj inte skulle tycka om mig och att min familj skulle förstöra mitt rum medan jag var borta, vilket jag nu har insett att de faktiskt har gjort. Okej, det är inte förstört men min storasyster har lagt alla kläder hon inte orkar vika på min säng och jag vet att de fortfarande kommer vara där när jag kommer tillbaka. Min värdfamilj är lyckligtvis väldigt bra människor, de intresserar sig för mig och den svenska kulturen, vi hittar på saker tillsammans och de vill genuint mitt bästa. Visst, jag har lite problem med deras son och jag var väldigt nära att byta familj eller till och med ge upp på programmet men jag överreagerade bara.

Vilket/vilka tips skulle du ge till någon som funderar på att ansöka om att åka ut med Ettårsprogrammen?

Håll kontakten med familj och vänner. Ställ frågor under lektionerna, delta och lyssna aktivt och prata så mycket du kan. Det är verkligen det enda sättet att integrera sig och lära sig språket. Under hela höstterminen var jag väldigt blyg och tyckte att jag tog för mycket av lärarnas tid och resurser, särskilt med tanke på att mina betyg inte ens räknades. Faktum är att de gärna svarar på mina frågor och hjälper mig med mina mål, att bara visa intresse gör stor skillnad. Bestäm dig också först för vilka “spécialités” du vill läsa och om du tänker göra BAC eller DELF/DALF. Att ha ett tydligt mål är absolut kritiskt, annars är risken att dagarna känns meningslösa. Om du har någon sport eller hobby, gå med i klubbar eller associationer, det är också ett bra sätt att skaffa vänner!

Skolan är väldigt annorlunda och deras normer skiljer sig helt från våra, särskilt i södra Frankrike. Jag kände mig alltid otrevlig så fort jag pratade med lärare och ofta glömde jag att man ska “vouvoyer”. Det är inte katastrof men lärarna rättar dig direkt, oftast på ett väldigt tydligt sätt som får dig att tro att det är ett hemskt brott men det är bara så fransmännen är. De låter alltid aggressiva men du ska inte ta det personligt. Ha också en bra och rymlig ryggsäck, då det inte finns skåp i skolan. De skriver väldigt mycket under lektionerna och allt för hand, vilket innebär att du också behöver flera anteckningsböcker. Lösblad är också bra att ha, eftersom de aldrig delar ut det under proven.

Det kan kännas som ett ganska stort beslut men ett år går faktiskt väldigt fort. Just nu känner jag att jag inte har utnyttjat min tid här tillräckligt men samtidigt ska det bli ganska skönt att få träffa min familj igen. På tal om familj, åk inte hem under loven. Det kan kännas svårt, särskilt vid jul, men att komma tillbaka till Frankrike och lämna sin familj igen är ännu svårare. Ett år i Frankrike är en upplevelse, en erfarenhet och en utbildning som lär dig mycket mer än bara franska. Att åka till Frankrike och leva som en fransyska är ett beslut jag aldrig kommer ångra att jag tog. Varenda liten motgång, tår och uppoffring kommer definitivt att vara värt det.

Ellinor Wu Engblom

Ettårsprogrammen

Här berättar Karolina, Alva och William om sina utbytesår i Frankrike, Tyskland och Spanien.

Har du frågor, kontakta oss på e-post:

ettarsprogrammen@uhr.se

Vi jobbar med programmet:

 • Karina Hansson, 010-470 04 57