Nordplus studiebesök

Vem som kan söka

Skolor och utbildningsförvaltningar.

Vad ni kan söka för

Ni kan söka bidrag för att arrangera studiebesök till andra organisationer.

Länder som deltar

Länder i Norden och Baltikum.

Med stöd från Nordplus studiebesök kan skolor och utbildningsförvaltningar arrangera studiebesök till en annan skola, utbildningsorganisation, myndighet, skolhuvudman, till ett forskningscentrum eller ett företag.

Vad det ska leda till

Besöket ska ge ny kunskap, erfarenhet och perspektiv relevanta för professioner inom utbildningssektorn. Det ska vara förankrat i det strategiska utvecklingsarbetet och på sikt bidra till elevers måluppfyllelse.

Ett studiebesök är också ett bra första steg in i ett kommande Nordplus juniorprojekt.

Vilka som kan delta

Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal och personal på utbildningsförvaltningar kan delta.

Högst fem personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för två till fem personer per deltagarland. Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett studiebesök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor eller organisationer som deltar.

Besöket pågår vanligtvis två till tre dagar exklusive resdagar.

Om ansökan

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus studiebesök en gång per år. Sista ansökningsdag 2024 är 1 oktober.

Innan ansökan

Börja med att läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering med mera.

Så ansöker ni

Ansökan sker online genom Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso. Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om ansökan beviljas eller inte kommer senast 1 november.

Rapportering och utvärdering

Ni rapporterar studiebesöket genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Rapporten ska vara inskickad senast 30 dagar efter att projektperioden gått ut.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post: nordplus@uhr.se

The first step towards a Nordic-Baltic exchange project

What do you need to getting started with an international exchange project? Watch this short movie from Nordplus!