Möt Noor Khalis

Noor Khalis

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag jobbar som handläggare på gymnasieenheten inom avdelningen för bedömning av utländsk utbildning och mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att granska och bedöma ansökningar från personer med utländsk gymnasieutbildning.

Hur ser en vanlig dag ut?

En vanlig dag på UHR innebär att utföra en mängd olika uppgifter för att säkerställa att ansökningar från sökande med utländsk utbildning behandlas på ett korrekt och rättvist sätt enligt fastställda regler och riktlinjer. Sammanfattningsvis kan man säga att dagen består av att granska och bedöma ansökningar, besvara frågor från olika parter, delta i möten och dokumentera information.

Vad är särskilt kul och intressant med ditt arbete?

Jag tycker att utmaningen att bedöma utbildningar från olika länder och utbildningsinstitutioner kan ge möjlighet till personlig utveckling och lärande. Att hjälpa personer med utländsk utbildning att nå sina utbildnings- och karriärmål kan vara mycket tillfredsställande. Att vara en del av en större process för att främja integration och mångfald på arbetsmarknaden kan ge känslan av att göra en positiv samhällsinsats.

Vad gör att du trivs på UHR?

Jag trivs på mitt jobb av flera olika anledningar. En stor faktor är mina kollegor och den goda stämningen på arbetsplatsen. Dessutom har jag varierande arbetsuppgifter som ger mig möjlighet till utmaningar och utveckling, vilket är mycket uppskattat. Det finns också möjligheter till både personlig och professionell utveckling på mitt jobb, vilket jag ser som en stor fördel.

Slutligen har jag fått stöd och uppmuntran från mina ledare när jag självmant ville byta enhet, vilket visar att de ser min potential och utvecklingsvilja. Detta har också bidragit till min trivsel och utveckling på jobbet.