Betald EU-praktik efter avslutad universitetsutbildning

Betald EU-praktik kan sökas av personer med avslutad högskole- eller universitetsutbildning. Du kan göra EU-praktik vid alla EU:s institutioner, byråer och organ.

Praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ

För att söka betald EU-praktik ska du:

  • vara minst 18 år
  • ha avslutad högskole- eller universitetsutbildning (vid ansökningstillfället)
  • ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken

Observera att du inte kan söka betald EU-praktik om du har gjort någon form av praktik eller tjänstgöring under sex veckor inom institutionerna eller andra relaterade myndigheter (betald eller obetald) tidigare.

Det finns fler än 40 EU-praktikprogram för betald praktik och cirka 20 praktikprogram för obetald praktik. Samtliga EU:s institutioner, byråer och organ erbjuder betalda praktikmöjligheter varje år. EU:s institutioner (till exempel kommissionens Blue Book-praktik, Europaparlamentets Schumanpraktik eller Rådets generalsekretariats praktik) tar emot praktikanter två gånger per år. EU:s byråer och organ öppnar ansökan en gång per år. Det finns praktikplatser inom en rad områden. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras.

Förutsättningarna inom varje praktikprogram varierar. Du får lön (600-1900 euro per månad), reseersättning samt försäkring. Praktiklängden är oftast mellan fem och tolv månader. Praktikstarten kan vara fast (1 mars/1 oktober) eller flexibel.

Samtliga praktikprogram hittar du på Epsos webbsida

Senast uppdaterad: 15 januari 2024