"Jag har fått mersmak på uppgifter av internationell karaktär"

Sandra Offessons praktik på ett generaldirektorat inom EU-kommissionen gav henne insyn i andra länders arbetsmarknad och vidgade hennes perspektiv. ”Jag kan tänka mig att jobba mer med arbetsuppgifter av internationell karaktär.”

Sandra Offesson framför kommissionen

– Det är mycket intressant att få arbeta med frågor ur ett EU-perspektiv, vilket jag gjorde som National Expert in Professional Training (NEPT) på Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion. Jag rekommenderar dem som vill testa på att arbeta internationellt att söka till programmet NEPT, det är en väg in, säger Sandra Offesson.

Sandra Offesson arbetade på sekretariatet för ett nätverk för alla offentliga arbetsförmedlingar. Hemma i Sverige arbetar hon som arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen med placering i Göteborg. 

Under sin utbildningspraktik skaffade hon sig erfarenhet av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar fungerar. Att hon valde programmet NEPT var för att hon hade en kollega som gjort praktik några år tidigare.

– Jag är en nyfiken person och upplevde att min utvecklingskurva börjat plana ut, så jag var ute efter kompetensutveckling. Min arbetskamrat hade gjort det här utbytet några år tidigare och jag hade också sett information om programmet på vårt intranät. Jag ville helst göra mitt utbyte utan pandemirestriktioner så att jag kunde vara fysiskt på plats, få träffa kollegor och uppleva Bryssel. Så jag sökte efter att restriktioner börjat att lätta och återgången till att arbeta på kontoren igen påbörjats, berättar Sandra Offesson.

Hamnade direkt i hetluften

Hon upplevde att det var ganska enkelt att göra ansökan. Hon skrev bland annat ett personligt brev och gjorde en intervju internt på Arbetsförmedlingen. Hon blev därefter utvald av myndigheten och fick hjälp att skicka in en officiell ansökan. Därefter fick hon ett erbjudande av EU-kommissionen om praktik under tre månader, från mars till maj 2022. Det blev en tid full av intryck och erfarenheter.

– Jag fick arbeta med frågor kopplade till arbetsmarknaden och framför allt frågor kopplade till offentliga arbetsförmedlingar. En väldigt konkret arbetsuppgift jag fick ganska omgående knöt an till Rysslands invasion av Ukraina, som skett precis innan jag reste till Bryssel. Genom enkäter undersökte jag och sammanställde information kring vilka åtgärder arbetsförmedlingar vidtagit i olika länder när massflyktsdirektivet aktiverades och vilket behov det fanns av stöd från EU-kommissionen. Jag hamnade i hetluften direkt kan man säga. Men jag har tidigare erfarenhet av krishantering i mitt jobb på Arbetsförmedlingen där jag bland annat hade ansvaret för myndighetens analyser om hur pandemin påverkade arbetsmarknaden.

– Under dessa månader har jag lärt mig en hel del om EU:s arbetsmarknad. Till exempel att vissa frågor är större i andra europeiska länder än i Sverige, och att det finns väldigt mycket som vi kan lära av varandra och på så sätt förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Det har varit intressant att se frågor ur ett EU-perspektiv. Jag kommer att kunna ta med mig många insikter och kunskaper tillbaka i min roll som arbetsmarknadsanalytiker, säger Sandra Offesson.

Hon blev fint mottagen av sina kollegor i Bryssel. Hon fick en handledare och hade ett möte inför praktiken där handledare tog reda på vad Sandra var intresserad av att arbeta med.

– Jag blev väl omhändertagen. Att arbeta på EU-kommissionen skiljer sig dock mot vad jag är van vid. Det var mer hierarkiskt, en större organisation och en helt annan arbetskultur. Det var spännande att möta människor från hela Europa, i mitt team hade jag kollegor från Tyskland, Norge, Lettland och Frankrike. Arbetsspråket var framför allt engelska, berättar Sandra Offesson.

På sin fritid umgicks Sandra med vänner som kom ner på besök och andra kollegor som praktiserade via NEPT. Tillsammans upptäckte de Bryssel, den goda maten, ölen och vinerna.

– Jag har testat de klassiska rätterna och chokladen här håller en helt annan nivå än hemma.

NEPT ledde till praktik som seconded national expert

Hennes fem års erfarenhet på Arbetsförmedlingen har givit henne en god kännedom om sin organisation, vilket är en fördel när man gör praktik inom programmet tycker hon eftersom man ska bidra med kunskaper hemifrån. Under sin praktik blev hon uppmuntrad att söka en ledig tjänst som Seconded National Expert, SNE, på kommissionen. De tyckte hon passade in i teamet och hade bra kompetens som kompletterade de andra. Nu har hon snart jobbat i ett år som SNE och kommer att resa hem till Sverige i augusti.

– Jag kommer hem med större kunskap och med en annan förståelse för hur man jobbar i Bryssel. Jag tar också hem ett bra kontaktnät och bättre självförtroende i engelska som arbetsspråk. Jag kan verkligen tänka mig att jobba mer med uppdrag av internationell karaktär.

Det här är NEPT

NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sina myndighetsfrågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen. Du som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) får insyn i, och kan påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger:

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö
  • möjlighet att praktisera de kunskaper NEPT ger, främst inom respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen värdesätter att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. Det ger också ett nätverk som har direkt erfarenhet av kommissionens arbete.

Senast uppdaterad: 4 september 2023