Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet rapporterar

Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet är regeringens satsning för att främja Sverige som kunskapsnation, attrahera internationella investeringar och kompetens. Råden är placerade på de svenska ambassaderna i Brasilia, Washington D.C., London, New Delhi, Peking, Seoul och Tokyo.

Innovations- och forskningråden jobbar aktivt med innovationsfrämjande, samarbeten inom forskning och högre utbildning. Rådens uppgift är bland annat att agera dörröppnare för att koppla samman relevanta aktörer. 

Plint publicerar på denna sida aktuella omvärldsspaningar från respektive innovations- och forskningsråd, som även tipsar om aktuella utlysningar och möjligheter till kontakt och samarbeten med organisationer inom forskning och innovation i respektive land. 

Mer information om Innovations- och forskningrådens verksamhet på regeringens webbplats.